آیا در روابط زناشویی خود دچار مشکل شده‌اید و نمی‌دانید‌این مشکلات را چطور ، با چه شیوه‌ای باید حل کرد ، تا به روزهای شیرینی که در سابق داشته‌اید برگریدید ؟

آیا در روابط زناشویی خود دچار مشکل شده‌اید و نمی‌دانید‌این مشکلات را چطور ، با چه شیوه‌ای باید حل کرد ، تا به روزهای شیرینی که در سابق داشته‌اید برگریدید ؟

این مشکل را از چند جنبه بررسی خواهیم کرد :
 
دز وحله ی اول راه حل‌های‌این مشکل را بررسی می‌کنیم برای‌اینکه یک رابطه زناشویی را دوام بیشتری ببخشید چند راه حل را به شما پیش نهاد می‌دهیم :
 
1- اکثر زوجین و همسران بعد از مدتی ، مثلا گذشت چندین سال از زندگی زناشویی شان علاقه‌ای را نسبت به دیگری احساس نمی‌کنند . تنها احساسی که بین زوجین وجود دارد‌این است که فقط به یکدیگر عادت کرده اند وگرنه دلیل دیگری را برای‌اینکه با هم زندگی کنند را نمی‌یابند . معمولا در تمام زوجین بعد از مدتی احساس عشق و علاقه‌ای را که به یکدیگر داشته اند کم رنگ می‌شود ، فراموش می‌کنند که در ابتدا با چه علاقه‌ای به یکدیکز نزدیک شدند و ازدواج کردند.
 
روان شناسان‌این مشکل را بدین ترتیب توجیه می‌کنند که بعد از مدتی از زندگی زناشویی ، با ورود بچه‌ها به زندگی ، افزایش مشکلات چه از لحاظ مالی چه از لحاط عاطفی باعث می‌شود که زوجین رابطه ی خود را به دست زمان بسپارند ، کم کم از یکدیگر غافل می‌شوند و به سایر مسائل زندگی می‌پردازند ، در صورتی که مهم تر ین مسئله رابطه ی بین والدین است .
پس احازه ندهید در کنار هم بودنتان فقط به دلیل عادت و  یا نیاز‌های مالی باشد که نسبت به دیکری احساس می‌کنید .
 
2- در ابتدای ازدواج زوجین با یکدیگر بیرون می‌روند ، سینما ، رستوران ، پیک نیک ، ... اما بعد از گذشت مدت زمانی و  همان طور که گفته شد با ورود بچه‌ها به زندگی همه ی‌این تفریحات فراموش می‌شود .
 توصیه‌ای که داریم به شرح زیر می‌باشد :
حتی با ورود بچه‌ها به زندگی تان ، یک قرار هفتگی را بین خود و همسرتان بگذارید که تنها شما دو نفر با یکدیگر یک روز در هفته بیرون بروید ،‌این تفریح بسیار ساده‌ای است و با‌این کار به ظاهر ساده ، اثری فوق العاده را بر روابط تان مشاهده خواهید کرد ، هیچ وقت رابطه‌ای که یا یکدیگر داشته‌اید و منجربه ازدواج شما شده است را فراموش نخواهید کرد .
 
 
3-  مشکل دیگر‌این است که با ورود فزندان به زندگی زوجین ،  پدر یا مادر عشق و علاقه‌ای را که باید نثار همسرش کند به فرزندش ابراز می‌دارد . جای همسر و فرزند عوض می‌شود کسانی که‌این کار را انجام می‌دهند دچار بزرگ ترین اشتباه هستند زیرا در وحله ی اول هیچ کس جای همسرتان نمی‌شود  ، در مرحله ی بعدی بچه‌ها  تا زمانی که کوچک هستند به شما وابسته هستند و بعد از‌اینکه به دوره ی نوجوانی برسند متعاقبا خواستار آزادی ، استقلال هستند ، در‌این مرحله است که شما با مشگل مواجه می‌شوید . پس هیچ کس را در زندگی شخصی‌تان جایگرین  همسرتان کنید .
 
4 – هیچ گاه همسر خود را در برابر چشمان دیگران حقیر و ناچیز جلوه ندهید زیرا اثرات فوق العاده منفی را بر روی طرف مقابل و همسر تان خواهد داشت ، حتی اگر او در مجلسی با شما حضور نداشت اجازه ندهید کسی پشت سر او بد صحبت کند یا‌اینکه حتی بعضی وقتها دیده می‌شود که یکی از زوجین درباره ی دیگر صحبت ناشایستی را آغاز می‌کند ، ‌این اعمال باعث می‌شود که بین زوجین فاصله بیفتد .
 
5- هیچ گاه به همسر خود و طرف مقالبنان شک نکنید ، اجاز ندهید احساس بی اعتمادی بین شما به وحود بیاید زیرا اگر‌این احساس بین شما به وحود بیاید عواقب فوق العاده وحشتناکی دارد حتی اکر به همسر خود کمی بی اعتماد شده‌اید اجازه ندهید او به‌این موضوع پی ببرد تا شک شما رفع شود .
 
تهیه و ترجمه:گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ
 
مطالب پیشنهادی:
نزاع از نوع عاشقانه!
همسر خیالی ،همسر واقعی
عشق از زندگی آنها رخت بر بسته است
شوهرم به یک آدم کسل کننده تبدیل شده است
چالش‌های زناشویی در میانسالی