زن‏دارى بزرگترین ‏و ارزنده‏ترین عمل یك مرد است و راز سعادتمندى خانواده می باشد. اما زن‏دارى كار آسانى نیست ، بلكه رموزى دارد كه هر كس كاملا بدان آشنا باشد


 زن‏دارى بزرگترین ‏و ارزنده‏ترین عمل یك مرد است و راز سعادتمندى خانواده می باشد. اما زن‏دارى كار آسانى نیست ، بلكه رموزى دارد كه هر كس كاملا بدان آشنا باشد ، می تواند همسرش را مطابق دلخواه و به صورت یك بانوى ایده‏آل ، ‏بلكه یك فرشته ی رحمت درآورد.

مردی كه بخواهد واقعا زن‏دارى كند باید اخلاق و روحیات همسرش‏را كاملا به دست آورد ،از خواسته‏هاى درونى و تمایلات نفسانى او آگاه شود و بر طبق آنها برنامه ی زندگى را مرتب سازد. به وسیله ی اخلاق و رفتار خویش ، ‏چنان در او نفوذ كند و دلش را به دست آورد كه به خانه و زندگى دلگرم شده‏ و از روى عشق و علاقه همسرداری كند.

مهرورزى كن !

زن كانون محبت و یك موجود صد درصد عاطفى است.ازوجودش مهر و محبت می بارد.

حیات و زندگى او به عشق و علاقه بستگى دارد. دلش میخواهدمحبوب دیگران باشد. هر چه محبوب تر باشد ، شاداب‏تر خواهد بود. براى‏به دست آوردن محبوبیت تا سر حد فداكارى كوشش می كند. اگر بداندمحبوب كسى واقع نشده خودش را شكست‏خورده و بى‏اثر پنداشته و دائما پژمرده و افسرده خواهد بود. بدین جهت میتوان به طور قطع مدعى شد كه ‏بزرگترین رمز زن‏دارى اظهار محبت و علاقه است.

 

بزرگترین رمز زن‏دارى و بهترین كلید حل مشكلات زناشویى‏اظهار عشق و علاقه است.

آقاى محترم!

همسر شما قبلا از محبت هاى بى‏شائبه پدر و مادر كاملابرخوردار بود. اما از هنگامی كه پیمان زناشویى را امضاء نمود از دیگران‏دور شد و با تو پیوند دوستى بست. بدان امید به خانه‏ات قدم نهاد كه تو تنها به‏اندازه همه آنان بلكه بیشتر او را دوست‏بدارى.انتظار دارد عشق و محبت‏تو از پدر و مادرش عمیق‏تر و پایدارتر باشد.چون به عشق و محبت تواعتماد داشته تمام هستى و موجودیت‏خویش را در اختیارت نهاده است.

بزرگترین رمز زن‏دارى و بهترین كلید حل مشكلات زناشویى‏اظهار عشق و علاقه است.اگر می خواهى دل همسرت را به طورى‏مسخر گردانى كه مطیع تو باشد،اگر میخواهى پیوند زناشویى را استوارسازى،اگر میخواهى او را به خانه و زندگى دلگرم نمایى،اگر میخواهى او را نسبت‏به خودت علاقه‏مند سازى،اگر میخواهى تا آخر عمر نسبت‏به تووفادار باشد و اگر و اگر، بهترین راهش این است كه تا میتوانى نسبت‏به‏همسرت اظهار عشق و علاقه كنی.

خانه شما كه از عشق و محبت‏خالى گشت‏به صورت جهنم سوزانى‏تبدیل می گردد. اگر چه اسباب و وسائلش مرتب باشد اما چون بوى عشق ومحبت نمی دهد صفا و رونق نخواهد داشت.

همسر شما ممكن است‏براى جبران كسرى محبوبیت‏خویش در صدد برآید دردل دیگران نفوذ كند.

ممكن است‏به قدرى از شوهر و خانه بیزار گردد كه جدایى را بر آن‏زندگى سرد و بى‏رونق ترجیح داده و تقاضاى طلاق كند.

مسؤولیت همه این حوادث بر عهده مرد است كه نتوانسته به خوبى‏زن‏دارى كند.باور كنید بخش مهمى از طلاق ها در اثر همین بى‏مهری ها به وجود می آید.

مهر و محبت‏خانوادگى از همه چیز ارزش‏دارتر است‏ بدین جهت‏خداوند بزرگ در قرآن مجید آن را یكى از آثار قدرت و نعمت هاى بزرگ‏شمرده بر بندگان منت نهاده می فرماید:

« یكى از آیات خدا این است كه همسرانى برایتان آفرید تا با آنان انس‏بگیرید.و در میانتان محبت و مهربانى افكند.و در این موضوع براى اهل‏تفكر آیاتى هست ».

حضرت صادق علیه السلام فرمود:هر كس از دوستان ما باشد به‏ همسرش بیشتر اظهار محبت می كند .

رسول خدا (ص) فرمود:هر چه ایمان انسان كامل تر باشد به‏ همسرش بیشتر اظهار محبت مینماید

امام صادق (ع) فرمود: یكى از اخلاق پیمبران اینست كه نسبت ‏به ‏همسرانشان محبت دارند  .

پیغمبر فرمود: این سخن مرد كه به همسرش می گوید: واقعا ترادوست دارم،هرگز از قلبش خارج نخواهد شد .

گر چه محبت‏باید از صمیم قلب باشد تا در دل طرف اثر بگذارد، زیرا دلها با هم راه دارند ، لیكن به محبت قلبى تنها هم نباید اكتفا كرد ،بلكه‏لازم است صریحا آنرا اظهار نمود.در صورتى می توان انتظار نتیجه داشت‏كه آثار محبت در زبان و افعال و رفتار شخص نمایان باشد.

آقای محترم !

صریحا و بدون احتیاط به همسرت اظهار عشق و علاقه كن . درحضور و غیاب از وى تعریف كن،اگر به سفر رفتى برایش نامه بنویس واز درد فراق بنال. گاهى برایش هدیه ای خریده و تقدیمش كن.

به همسرت احترام بگذار !

زن نیز مانند مرد خودش را دوست دارد و به حفظ شخصیت‏خویش علاقه‏مند است.

دوست دارد محترم و گرامى باشد.از تحقیر و توهین رنجیده خاطرمیگردد.اگر مورد احترام قرار بگیرد احساس شخصیت نموده و به كار وزندگى دلگرم می شود.از احترام و احترام كننده خوشش می آید، از توهین وتوهین كننده متنفر میباشد. 

آقاى محترم!

همسرت حتما از شما انتظار دارد كه بیش از دیگران‏به وى احترام بگذارى. البته حق دارد چنین انتظارى را داشته باشد.زیرا تو را شریك زندگى و بهترین یار واقعى خویش می داند.

شبانه‏روز براى آسایش تو و فرزندانت زحمت میكشد.آیا حق ندارد انتظار داشته باشد كه وجودش را،غنیمت‏شمرده به وى احترام‏بگذارى؟

بزرگداشت همسر ترا كوچك نمی كند بلكه حق شناسى و صفا و مودت‏ تو را به اثبات میرساند.
به همان اندازه بلكه بیشتر از آن مقدار كه به دیگران‏احترام میگذارى به همسرت احترام بگذار.در موقع صحبت كردن ادب راكاملا رعایت كن.

با كلمه ‏« تو » او را مخاطب نساز بلكه همیشه از كلمه‏«شما»كه‏علامت احترام است استفاده كن. هیچگاه كلامش را قطع نكن.بر سرش‏داد نزن.با احترام و نام خوب او را صدا بزن.در موقع نشستن به او احترام‏بگذار.وقتى وارد منزل میشوى اگر از سلام كردن غفلت نمود به او سلام‏كن.

وقتى از خانه بیرون میروى خداحافظی كن.در شب تولدش ‏به عنوان‏احترام دسته گل تقدیمش كن،در مجالس و در حضوردیگران به وى احترام بگذار.از توهین و تحقیر جدا بپرهیز.از دشنام وناسزا گفتن اجتناب كن.از مسخره كردن و دست انداختن او و لو به طورشوخى جدا خوددارى كن.خیال نكن چون صمیمی هستید بدش نمی آید بلكه چنین انتظاری را هرگز از تو نداشته كاملا رنجیده خواهد شد گر چه به‏زبان نیاورد.

 

خوش اخلاق باش !

آقای محترم !

ممكن است از وجود ناملایمات چنان خشمگین و ناراحت‏شوید كه مانند بمب آتش زا هر لحظه در معرض انفجار باشید.به چرخ گردون ومردم متجاوز كه زورتان نمى‏رسد ،اما وقتى به خانه وارد می شوید می خواهید قدرت نمایى كنید و انتقام چرخ و فلك و مردم كج رفتار را از زن و فرزند بیگناهتان گرفته بدین وسیله دق دلى خالى كنید:

گویا فرشته ی عذاب وارد خانه شده است. بچه‏ها  فرار می كنند ،خدا نكند كوچكترین بهانه‏اى به دستش بیفتند ، محیط با صفاى خانه راكه به منظور استراحت‏بدان جا پناه آورده بود به صورت جهنم سوزانى تبدیل خواهد ساخت.در آن دوزخ خود ساخته ،هم خودش خواهد سوخت‏هم زن و فرزند بیگناهش.اگر بچه‏ها بتوانند از آن محیط رعب و وحشت‏فرار نموده در كوچه و خیابان سرگردان میشوند.و الا خدا خدا میكنند كه‏مالك دوزخ زودتر از منزل خارج گردد تا خلاص شوند.

 

كودكان این خانواده ها معمولا افرادى تندخو ،عصبانى مزاج ،بد بین ، كینه‏توز ،متعدى و پژمرده تربیت‏خواهند شد.چون به محیط خانه و زندگى دلخوشى ندارند به ولگردى پناه‏میبرند.د ر نتیجه،ممكن است در دام هاى گوناگون فساد كه براى منحرف كردن اینگونه افراد نهاده شده گرفتار شوند و براى‏همیشه بدبخت گردند.حتى امكان دارد براى حل عقده‏هاى درونى خویش ،دست‏به كارهاى بسیار خطرناكى از قبیل قتل و جنایت و دزدى وخودكشى بزنند.

 

براى تایید مطلب می توانید به پرونده‏هاى افراد تبه‏كار مخصوصااطفال مراجعه نمایید. آمار و نقل حوادثى كه از اینگونه اطفال،هر روز در صفحات‏روزنامه‏ها و مجلات منعكس می شود بهترین گواه مطلب است.مسؤولیت‏همه این بدبختی ها بر گردن سرپرست‏خانواده است كه اعصاب خویش راكنترل نكرده و در منزل بد اخلاق بوده است.در این دنیا آسایش و خوشى‏ندارد و در سراى دیگر نیز بى‏كیفر نخواهد بود.

آقاى عزیز!

آیا بهتر نیست كه همیشه خوش و خندان باشى و اگر مشكلى برایت‏اتفاق افتاد بدون عصبانیت و جزع و فزع ،با عقل و تدبیر در صدد چاره‏برآیى؟

آیا بهتر نیست وقتى می خواهى براى استراحت و تجدید نیرو به‏آسایشگاه خانه قدم بگذارى پیش خودت بیندیشى كه تندخویى و بداخلاقى‏مشكل مرا حل نمی كند ، بلكه اعصابم را خسته‏تر خواهد نمود و چه بسا مشكلات تازه‏اى به وجود خواهد آورد.فعلا باید استراحت و تجدید نیرو كنم‏تا بتوانم با اعصاب راحت و فكر آزاد در صدد چاره بر آیم.آنگاه حوادث وگرفتاری هاى زندگى را موقتا به دست فراموشى بسپارى و با چهره باز و لب‏خندان وارد منزل شوى.با سخنان گرم و محبتهاى بى‏شائبه دل اهل خانه راشادمان گردانى.بگویید و بخندید و تفریح و استراحت كنید.با خوشى ولذت غذا بخورید.و با اعصاب آسوده  استراحت كنید. بدین‏وسیله هم زن و فرزندت به خانه و زندگى دلگرم شده براى كار و كوشش‏آماده می گردند هم خودت میتوانى با اعصاب سالم به كسب و كار ادامه دهى‏و بر مشكلات زندگى پیروز گردى.

رسول خدا (ص) فرمود:كامل ترین مردم از جهت ایمان،خوش اخلاق‏ترین آنها می باشد. بهترین شما كسى است كه نسبت‏به‏خانواده‏اش احسان كند.

لقمان حكیم فرمود:مرد خردمند باید در بین خانواده‏اش مانندكودك باشد و رفتار مردانه را براى خارج منزل بگذارد.
 
گردآوری:گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
منبع:kamyabnews.com
 
مطالب پیشنهادی:
تاثیر چشم غره بر روابط زناشویی!
همسرم مثل بچه ها رفتار می‌کند!!
چه مسائلی را نباید به همسرتان بگویید ؟!
درمانگری با زوج درمانی
دو نکتۀ کلیدی در ازدواج‌های موفق
 

 
 

پربیننده های این بخش

 
X