رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی از اخطار به پنج عضو هیئت علمی دارای رکود علمی این دانشگاه خبر داد و گفت:...
 
 
 رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی از اخطار به پنج عضو هیئت علمی دارای رکود علمی این دانشگاه خبر داد و گفت: اخراج یا انتقال به دانشگاههای دیگر از جمله وضعیت هایی است که برای این اعضای هیئت علمی متصور است.

محمد تقی بطحایی با بیان این مطلب گفت: در بین 250 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 5 عضو هیئت علمی دچار رکود علمی هستند که به آنها در مرحله اول اخطار داده شد. همچنین به این اعضای هیئت علمی فرصت داده شده تا ارتقاهای لازم را به دست آورند.

رئیس دانشگاه خواجه نصیر افزود: در صورتی که اعضای هیئت علمی دچار رکود علمی نتوانند در مدت زمانی که به آنها فرصت داده شده است ارتقای لازم را کسب کنند به دانشگاههای دیگری که می توانند خود را در آنها تطبیق دهند منتقل می شوند و در شرایطی که واقعا آمادگی برای ارتقا ندارند دیگر از آنها عذر می خواهیم و حکم به اخراج آنها از دانشگاه صادر می شود.

بطحایی با بیان اینکه شناسایی اعضای هیئت علمی دچار رکود علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی طی سال 88 صورت گرفته است به مهر گفت: تصمیم نهایی برای این اعضای هیئت علمی در سال 89 اعمال خواهد شد.
 
 
 
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:fararu.com