در خبرها می خوانيم كه تأمينا (دومين گوساله شبيه سازی شده) در روز هفتم پس از تولد مرده است،
 
آقا فریبرز
در خبرها می خوانیم كه تأمینا (دومین گوساله شبیه سازی شده) در روز هفتم پس از تولد مرده است، در همین راستا گروهی از طنزنویسان برای بررسی دلایل این اتفاق دور هم جمع شدند و به نتایج زیر رسیدند:
1- تأمینا نمی توانسته است بر اثر آنفلوانزای خوكی بمیرد؛ زیرا تأمینا یك گوساله است و گوساله ها كه خوك نیستند كه آنفلوانزای خوكی بگیرند!
2- تأمینا بر اثر جنون گاوی نیز نمرده است؛ زیرا او هنوز یك گوساله بوده، نه گاو! البته اگر به بلوغ زودهنگام دچار شده باشد، جنون گاوی چندان هم دور از ذهن نیست! !
3- احتمال دارد دلیل مردن تأمینا ضعف جسمانی اش در نتیجه عدم امكان استراحت باشد، متأسفانه پس از به دنیا آمدن تأمینا، همه محققان و برخی از مسؤولان انگار كه تا به حال در عمر خودشان گوساله ندیده باشند، فرت و فرت اقدام به گرفتن عكس یادگاری با این زبان بسته می كردند، از سوی دیگر هم مدام این خبرنگارهای تلویزیون و روزنامه ها دور و برش بودند و نمی گذاشتند تأمینا استراحت كند، و چون نوزادهای یكی دو روزه خیلی حساس هستند، تأمینا هم بدنش آن قدر ضعیف شد تا بالاخره مرد!
4- احتمال دیگری كه در مورد مردن تأمینا وجود دارد، این است كه از آنجا كه تأمینا یك گوساله شبیه سازی شده و در نتیجه بی پدر و مادر بود، هیچكس نبود كه از او مراقبت كند و به او شیر بدهد و همین غذا ندادن ها باعث شد كه وی از گرسنگی بمیرد!
5- البته احتمال دیگر كه در تقابل با احتمال قبلی است، این است كه چون تأمینا یك گوساله معمولی نبوده است، محققان بسیار دوست داشته اند كه وی هر چه زودتر بزرگ شود تا زودتر به نتایج تحقیقاتشان برسند و بیش از حد تحویلش می گرفتند، برخی احتمال دادند كه به تأمینا به جای شیر، شیر كاكائو و حتی شیر موز داده می شده و همین تحویل گرفتن های بیش از حد باعث شده تأمینا رودل كند و بمیرد!
- در آخرین لحظات نیز به ما خبر رسید، مدیر پایگاه تحقیقات رویان در اصفهان گفته است، تأمینا به دلیل تب جان داده است، در همین راستا محققان ما احتمال دادند، تأمینا نیز تحت تأثیر آن آگهی تلویزیون معروف خطاب به پرستارانش در پاسخ به این درخواست كه :«بیا شیرت رو بخور! »، گفته است:«نه! بستنی اش خوشمزه تره! »؛ و در نهایت به دلیل خوردن بستنی های بیش از حد، سینه پهلو كرده و سپس دچار تب شده و در نهایت مرده است!

گردآوری:گروه خبر سيمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:qudsdaily.com