تتت

علیرضا نیک بخت واحدی پس از مذاکره با مسئولان باشگاه صبای قم با آنها بهتوافق نهائی رسید و ...

 علیرضا نیک بخت واحدی پس از مذاکره با مسئولان باشگاه صبای قم با آنها بهتوافق نهائی رسید و قراردادی به مدت یک سال امضا کرد.
نیکبخت اولین بازیکن جدید جذب شده صبای قم است.
پیش از این صبا با سهراب بختیاری زاده و مرتضی کاشی دو بازیکن سابق خود به توافق رسیده و قرارداد آنها را برای دو فصل دیگر تمدید کرده بود.
 
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com./news
منبع:hurrahsport.com
 
 
 

 
X