وحید طالب لو به دلیل چاپ مطالب خلاف واقع به نقل از وی در یكی از روزنامه ورزشی صبح امروز از این روزنامه ورزشی به دادگاه مطبوعات شكایت می كند.
  
این روزنامه در مطلبی به نقل از وحید طالب لو آورده كه این بازیكن نسبت به مرخصی محمد محمدی برای حضور در آمریكا و عدم پرداخت مطالبات فصل گذشته خود ابراز نارضایتی كرده است.
 
طالب لو در این باره گفت: من درباره محمد محمدی هیچ اظهار نظری نكردم و مطمئن باشید كه از این روزنامه شكایت می كنم و تا آخرین روز هم این شكایت را پیگیری خواهم كرد.
 
وی افزود: باید یاد بگیرند چیزی كه می نویسند با منبع باشد و حرف های من از سوی كسی تایید شده باشد. من اگر درباره طلب فصل گذشته ام شكایتی داشته باشم به باشگاه می روم و حرف هایم را به مسئولان می گویم.

 

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:hurrahsport.com
 
 
 

X