درگیری ها زمانی آغاز شد که هواداران بشیکتاش شروع به پرتاب کردن سنگ و بطری به سمت هواداران بورساسپور نمودند. این در حالی بود که هواداران بورساسپور از سوی نیروی پلیس محافظت می شدند و در نهایت با استفاده از گاز اشک آور جمعیت پراکنده شدند....

سه هوادار ترکیه ای در جریان درگیری هایی که در جریان دیدار دو تیم بورساسپور و بشیکتاش رخ داد، در بیمارستان بستری شدند.این دیدار روز یکشنبه میان دو تیم شهر استانبول برگزار و با پیروزی 0-1 تیم بشیکتاش همراه بود.

درگیری ها زمانی آغاز شد که تعدادی از هواداران افراطی بشیکتاش شروع به پرتاب سنگ و بطری به سمت دیواره پلیسهایی که در حال محافظت از 1200 هوادار بورساسپور بودند، نمودند.نیروهای امنیتی ترکیه نیز سعی کردند تا با استفاده از گاز اشک آور و باتوم جمعیت را متفرق کنند

درگیری این دو تیم به سال 2003 و زمانی که بورساسپور به دسته پائین تر سقوط کرد و این موضوع ارتباط هایی با بشیکتاش داشت، برمی گردد. از آن زمان درگیری های خشونت باری در زمان برگزاری دیدارهای دو تیم صورت می گیرد.


 
 
 
گردآوری : گروه ورزش سیمرغ 
www.seemorgh.com/sport 
منبع: goal.com
 
 
 
 

X