کاریکاتور: دکتر بازی در فدراسیون فوتبال
جدیدترین کاریکاتور محمدرضا میرشاه ولد کاریکاتوریست ورزشی را اینجا ببینید.

یک مقام ارشد فدراسیون اعلام کرد: اگر در برنامه ها و مکالمات روزمره مرا دکتر خطاب نکنید جواب نمی دهم!

کاریکاتور دکتر بازی در فدراسیون فوتبالکاریکاتور دکتر بازی در فدراسیون فوتبالگردآوری:گروه ورزش سیمرغ
seemorgh.com/sport
منبع:sport.jamejamonline.ir