کاریکاتور: میثاقی: همه چیزم را از عادل فردوسی پور دارم حتی ...!
به بهانه حذف برنامه نود و عادل فردوسی‌پور و پخش برنامه لیگ برتر با اجرای محمدحسین میثاقی، شهاب جعفرنژاد این کاریکاتور را در اینستاگرامش منتشر کرد

جدیدترین اظهارنظر مجری جایگزین عادل!


همه چیزم را از فردوسی پور دارم

همه چیزم را از فردوسی پور دارمگردآوری:گروه ورزش سیمرغ
seemorgh.com/sport
منبع: طراح شهاب جعفرنژاد