آفتاب سوختگی

آفتاب سوختگی

وقتی که نور خورشید برای سلامت مفید است!

وقتی که نور خورشید برای سلامت مفید است!

معمولا همیشه گفته می شود مراقب اشعه های نور خورشید باشیم و بدون محافظ و ضد آفتاب در آفتاب قرار نگیریم، اما آفتاب و نور خورشید مزیت هایی هم برای سلامت دارند که در ادامه به آنها اشاره می کنیم

آفتاب سوختگی و باورهای غلط مربوط به آن

آفتاب سوختگی و باورهای غلط مربوط به آن

 آفتاب سوختگی در تابستان یک مسئله رایج است، البته این مشکل منحصر به تابستان نمی شود. در این مطلب چند باور اشتباه در مورد آفتاب سوختگی بیان می شوند.