اخوان ثالث

اخوان ثالث

شعرهای اخوان ثالث؛ بیا ای خسته‌ خاطر‌ دوست!

شعرهای اخوان ثالث؛ بیا ای خسته‌ خاطر‌ دوست!

شعرهای مهدی اخوان ثالث را در ادامه می‌خوانید

آخرین اثر صادق هدایت روی جاده نمناک + واکنش تاریخی مهدی اخوان ثالث به خودکشی وی

آخرین اثر صادق هدایت روی جاده نمناک + واکنش تاریخی مهدی اخوان ثالث به خودکشی وی

مهدی اخوان ثالث در شعر و متنی پر محتوی می كوشد تا در موضوعات داستانهای قبلی به موضوع داستان از بین رفته كه آخرین دست نوشته هدایت بوده پی ببرد.

تو را با غیر می بینم، صدایم در نمی آید ... دلم می سوزد و ...

تو را با غیر می بینم، صدایم در نمی آید ... دلم می سوزد و ...

 تو را با غیر می بینم،صدایم در نمی آید دلم می سوزد و کاری ز دستم بر نمی آید نشستم،باده خوردم،خون گریستم،کنجی افتادم تحمل می رود اما شب غم سر نمی آید

می‌دهم خود را نوید سال ِ بهتر سال‌هاست ...آوار عید

می‌دهم خود را نوید سال ِ بهتر سال‌هاست ...آوار عید

می‌دهم خود را نوید سال ِ بهتر، سال‌هاست گرچه هر سالم بهتر از پار می‌آید فرود ...

 و سپس چنین گوید شکسته دل مردی هراسان راوی آرزوهای برباد رفته

و سپس چنین گوید شکسته دل مردی هراسان راوی آرزوهای برباد رفته

چون حس و هوش و خردم به من اجازه نمی‌دهند که چه دینی چه دنیوی به این حماقت‌های جاریه معتقد شوم و دروغ‌ها را باور کنم زشتی‌ها و پلیدی‌ها را خوب و پاک و زیبا انگارم و به ناپاکی‌ها و پدرسوختگی‌ها مؤمن شوم، به این دغلی‌ها و...

آخر شاهنامه ... مهدی اخوان ثالث

آخر شاهنامه ... مهدی اخوان ثالث

کس به چیزی، یا پشیزی، برنگیرد سکه‌هامان را. گویی از شاهی‌ست بیگانه. یا ز میری دودمانش منقرض گشته.

جز اینجایی که می دانی نمی بینی...اهرمن آنجا ، اهورا نیز

جز اینجایی که می دانی نمی بینی...اهرمن آنجا ، اهورا نیز

 تا جهان باقی ست مرزی هست بین دانستن و ندانستن...

زیباترین شعرها درباره برف

زیباترین شعرها درباره برف

شعرهایی درباره برف. برف می بارید و ما آرام، گاه تنها، گاه با هم، راه می رفتیم/ چه شكایت های غمگینی كه می كردیم/ یا حكایت های شیرینی كه می گفتیم/ هیچكس از ما نمی دانست/ كز كدامین لحظه شب كرده بود این باد برف آغاز....
هی فلانی! زندگی شاید همین باشد

هی فلانی! زندگی شاید همین باشد

هی فلانی! زندگی شاید همین باشد؟/ یک فریب ساده و کوچک./ آن هم از دست عزیزی که تو دنیا را/ جز برای او و جز با او نمی خواهی/ من گمانم زندگی باید همین باشد../ هر حکایت دارد آغازی و انجامی،/ جز حدیث رنج...
6 شعر معروف اخوان ثالث

6 شعر معروف اخوان ثالث

این شعر باعث زندان رفتن شاعرش شد. شاملو در این زندان همبند اخوان بوده، در خاطراتش می‌گوید زندانبان‌ها چون با پدر [نظامی‌] او آشنا بودند، او را نمی‌زدند؛ «ولی اخوان را...