پرفروش‌ ترین كتاب اخوان ثالث؟
انتشارات «زمستان» كه توسط زردشت، فرزند مهدی اخوان ثالث اداره می‌شود، تا كنون 18 عنوان از كتاب‌های مهدی اخوان ثالث را منتشر و دیگر ناشران كشور هم 16 عنوان كتاب درباره این شاعر معاصر منتشر كرده‌اند...

آثار مهدی اخوان ثالث، نوزده سال پس از مرگش، همچنان خوانده می‌شود، و در این میان مجموعه «زمستان» پرفروش‌تر از بقیه است. همچنین كتاب محمد حقوقی، پرفروش‌ترین كتابی است كه درباره اخوان ثالث نوشته شده است.
 
به گزارش خبرنگار فارس، انتشارات «زمستان» كه توسط زردشت، فرزند مهدی اخوان ثالث اداره می‌شود، تا كنون 18 عنوان از كتاب‌های مهدی اخوان ثالث را منتشر و دیگر ناشران كشور هم 16 عنوان كتاب درباره این شاعر معاصر منتشر كرده‌اند.
در این میان، كتاب‌های «زمستان» با 25 بار تجدید چاپ، «از این اوستا» و «آخر شاهنامه» هر یك با 17تجدید چاپ و «ارغنون» با 15 تجدید چاپ پرفروش‌ترین كتاب‌های اخوان ثالث هستند كه مورد توجه مردم قرار گرفته است.
«بدایع و بدعت‌های نیما یوشیج»، «تو را ای كهن بوم و بر دوست دارم»، «حریم سایه‌های سبز: مجموعه مقالات»، «در حیاط كوچك پائیز، در زندان»، «سه كتاب در حیاط كوچك پائیز، در زندان زندگی می‌گوید: اما باز باید زیست ... دوزخی، اما سرد»، « زندگی می‌گوید: اما باز باید زیست باید زیست باید زیست»، «سر كوه بلند: برگزیده اشعار»، «عاشقانه‌ها و كبود»، «عطا و لقای نیما یوشیج»، «مرد جن‌زده»، «منظومه بلند سواحلی و خوزیات» و «نقیضه و نقیضه‌سازان مهدی اخوان ثالث» از دیگر كتاب‌های اخوان ثالث هستند كه نشر زمستان تاكنون آنها را روانه بازار كتاب كرده است.

* كتاب محمد حقوقی، پرفروش‌ترین كتاب درباره اخوان ثالث
از میان 16 كتابی كه دیگر ناشران درباره مهدی اخوان ثالث چاپ كرده‌اند، كتاب «مهدی اخوان ثالث: شعر مهدی اخوان ثالث از آغاز تا امروز: شعرهای برگزیده، تفسیر و تحلیل موفق‌ترین شعرها» كه به همت محمد حقوقی توسط انتشارات نگاه منتشر شده است از دیگر كتاب‌ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و به چاپ سیزدهم خود رسیده است.
دیگر كتاب های چاپ شده درباره اخوان ثالث به این شرح هستند:
1. آوا و القا: رهیافتی به شعر اخوان ثالث، ناشر: هرمس، نویسنده: مهوش قویمی
2. آواز چگور: زندگی و شعر مهدی اخوان ثالث (م.امید)، ناشر: نشر ثالث، نویسنده: محمدرضا محمدی‌آملی
3. اخوان: شاعری كه شعرش بود، ناشر: آمیتیس، نویسنده: منوچهر آتشی
4. از زلال آب و آینه: تاملی در شعر مهدی اخوان ثالث (م. امید)، ناشر: پایه، نویسنده: جواد میزبان
5. امیدی دیگر: نگاهی تازه به شعرهای مهدی اخوان ثالث، ناشر: نشر دنیای نو ، نویسنده: ضیاءالدین ترابی
6. با یادهای عزیز گذشته: ده نامه از مهدی اخوان ثالث (م. امید) به محمد قهرمان ، ناشر: زمستان ، مقدمه: محمد قهرمان
7. باغ بی‌برگی: یادنامه مهدی اخوان ثالث (م. امید) 1369 - 1370 ، ناشر: زمستان ، به‌اهتمام: مرتضی كاخی
8. سیاه و سپید :مقایسه و نقد تحلیلی شعر سهراب سپهری و م .امید ، ناشر: پاژ ، نویسنده: داوود هزاره
9. شاعر شكست: نقد و تحلیل شعر مهدی اخوان ثالث ، ناشر: آمیتیس ، نویسنده: عبدالعلی دستغیب
10. شهریار شهر سنگستان: شیوه شاعری و جمال شعری مهدی اخوان‌ثالث ، ناشر: كلهر، نویسنده: علی احمدپور
11. شهریار شهر سنگستان: نقد و تحلیل اشعار مهدی اخوان ثالث (م. امید) ، ناشر: سخن ، به‌اهتمام: شهریار شاهین‌دژی
12. صدای حیرت بیدار: گفت‌و‌گوهای مهدی اخوان ثالث (م.امید) ، ناشر: زمستان, مروارید ، مقدمه: مرتضی كاخی
13. نامی و نامه‌ای از مهدی اخوان ثالث "م - امید " ، ناشر: سایه ، نویسنده: جعفر پژوم
14. نظریه‌ ادبی مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو ، ناشر: فراگفت ، نویسنده: عباس جباری‌مقدم
15. مهدی اخوان ثالث: شعر مهدی اخوان ثالث از آغاز تا امروز: شعرهای برگزیده ... ، ناشر: دانشیار ، نویسنده: محمد حقوقی

* كتاب‌های اخوان ثالث به ترتیب انتشار
اخوان ثالث زمان حیاتش هم شاعر پركاری بود.
او از سال 1330 تا سال 1368، چهارده كتاب منتشركرد كه نام كتاب‌ها به ترتیب سال انتشار به شرح زیر است:
* ارغنون، انتشارات تهران، (1330)
* زمستان، انتشارات زمان، (1335)
* آخر شاهنامه، انتشارات زمان، (1338)
* از این اوستا، انتشارات مروارید، (1345)
* منظومه شكار، انتشارات مروارید، (1345)
* پاییز در زندان، انتشارات مروارید، (1348)
* عاشقانه‌ها و كبود (1348)
* بهترین امید (1348)
* برگزیده اشعار (1349)
* در حیاط كوچك پاییز در زندان (1355)
* دوزخ اما سرد (1357)
* زندگی می‌گوید اما باز باید زیست... (1357)
* ترا ای كهن بوم و بر دوست دارم (1368)
* گزیده اشعار (1368)
مهدی اخوان ثالث در چهارم شهریور ماه 1369 از دنیا رفت و طبق وصیتش در توس در كنار آرامگاه فردوسی به خاك سپرده شد.
 
 
 گردآوری:گروه فرهنگ وهنرسیمرغ
www.seemorgh.com/culture
منبع: farsnews.com