اصفهان

اصفهان

نماینده اصفهان: حق آب مردم اصفهان را فروخته‌اند

نماینده اصفهان: حق آب مردم اصفهان را فروخته‌اند

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: بارها اعلام شد دولت ۳۸۴ میلیون مترمکعب آب در حوضه زاینده رود وارد کرده است این درحالی است که بیش از ۲ میلیارد متر مکعب آب فروخته است، دولت باید جوابگو باشد که این...

تیمور لنگ كه بود و چرا در اصفهان قتل عام به راه انداخت؟!

تیمور لنگ كه بود و چرا در اصفهان قتل عام به راه انداخت؟!

در شب تولد او جسمی ‌مانند شهاب سنگ از هوا بر زمین خورد و در نتیجه شراره‌هایی از آن بر هوا خاست و باز می‌گوید كه موقع تولد دستش خون آلود بود

ایران در دوران صفویه

ایران در دوران صفویه

دوران صفویه یکی از تاثیر گذارترین دوره ایران بعد از اسلام است، هنر این دوران اصفهان را به نصف جهان تبدیل کرد. شارحان زیادی درباره این دوران نوشته اند در این مقاله به ساختار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگ هنر این دوران می...

راز منار جنبان فاش شد

راز منار جنبان فاش شد

برای نخستين بار يك فيزيكدانان و كارشناس زلزله ايرانی توانست دليل ارتعاشات منار جنبان اصفهان را با انجام آزمايش های ديناميكی بررسی كند