پیشگیری

پیشگیری

عوارض پیشگیری از بارداری با آی یو دی IUD مسی

عوارض پیشگیری از بارداری با آی یو دی IUD مسی

شایع ترین عارضه جانبی استفاده از آی یو دی IUD که اغلب زنان آن را نادیده می گیرند این است که زمان و مقدار خونریزی قاعدگی افزایش پیدا می کند و بیش از دو سوم زنان در اولین سال جایگذاری آی یو دی از خونریزی شدید شکایت دارند.

احتمال بارداری هنگام مصرف قرص های پیشگیری چقدر است؟

احتمال بارداری هنگام مصرف قرص های پیشگیری چقدر است؟

 شاید پیشگیری از بارداری تنها دلیل مصرف قرص نباشد ولی دلیل اصلی آن است و زمانی که در حال مصرف قرص پیشگیری هستید انتظار باردار شدن ندارید

بهترین روش های پیشگیری از بارداری : چسب، حلقه و هورمون تزریقی

بهترین روش های پیشگیری از بارداری : چسب، حلقه و هورمون تزریقی

کنترل و پیشگیری از بارداری با قرص های هورمونی که باید هر روز در ساعت معیتی مصرف شوند کار دردسر سازی است و شاید بخواهید روش های دیگری را جایگزین نمایید.