كلئوپاترا
اوكتاویوس تهدید كرده بود ملكه مصر را به زنجیر می كشد و به عنوان نماد پیروزی اش در خیابان های شهر رم می گرداند. همان كاری كه....
 
 2041 سال پیش در روز 15 اوت سال 30 قبل از میلاد كلئوپاترا هفتم ، ملكه مصر باستان به شیوه نمایشی و با نیش مار خودكشی كرد. ملكه مصر كه در كاخش در شهر اسكندریه خود را محبوس كرده بود مطلع شد اوكتاویوس ارباب جدید رم در ساحل مصر پیاده شده است.
 
اوكتاویوس تهدید كرده بود ملكه مصر را به زنجیر می كشد و به عنوان نماد پیروزی اش در خیابان های شهر رم می گرداند. همان كاری كه ژولیوس سزار با آرسینوئه خواهر كلئوپاترا انجام داده بود.
كلئوپاترا ناامید و تنها به 2 كنیزش دستور می دهد یك سبد انجیر برایش بیاورند كه یك مار سمی درون آن باشد. كلئوپاترا با نیش مار خودكشی می كند و به دنیای مردگان می رود.
دو كنیز وفادارش همراه او خود را می كشند تا در دنیای مردگان در خدمت ارباب خویش باشند.
كلئوپاترا هفتم در سال 69 قبل از میلاد در شهر اسكندریه در خانواده سلطنتی فراعنه بطالمه مصر متولد شد.
این سلسله به نام بطلمیوس سردار مقدونی اسكندر كه از طرف او به حكومت مصر منصوب شده بود خود را بطالمه نامیدند.
پس از مرگ اسكندر ، بطلمیوس به خود عنوان فرعون داد و با نام بطلمیوس اول بر تخت سلطنت فراعنه مصر نشست و شهر اسكندریه را پایتخت خود كرد.
فرهنگ این سلسله یونانی بود ، در حالی كه اغلب رعایای آنها به استفاده از زبان قدیم مصر ادامه داده و همان دین و سنت های فراعنه باستان را رعایت می كردند.
در قرن اول قبل از میلاد ، رمی ها بیش از پیش برای كشورهای مستقل پیرامون دریای مدیترانه تهدید كننده شده بودند. بطلمیوس یازدهم برای اینكه از لطف رمی ها برخوردار شده و مانع اشغال كشورش شود در سال 58 قبل از میلاد جزیره قبرس را به رم بخشید.
ساكنان اسكندریه از این اقدام به خشم آمده و بطلمیوس یازدهم را از سلطنت بركنار كرده و دختر بزرگش برنیسه چهارم را به تخت سلطنت می نشانند.
اما بطلمیوس یازدهم با كمك آئولوس گابینیوس حكمران رومی سوریه به قدرت بازمی گردد و دخترش را به قتل می رساند.
پس از مرگ بطلمیوس یازدهم تاج و تخت مصر به دختر كوچكش كلئوپاترا كه 17 سال داشت ، می رسد.
كلئوپاترا ملكه مصر طبق وصیتنامه پدرش باید قدرت را با برادر كوچك 10 ساله اش بطلمیوس دوازدهم تقسیم كند.
در سال 48 قبل از میلاد ، كلئوپاترا به دلیل توطئه ای كه توسط برادرش و مشاور او پتین برای قتلش تدارك دیده شده بود به سوریه فرار می كند.
در همین زمان ، پمپی ژنرال رمی كه از ژولیوس سزار رقیبش شكست خورده بود به مصر پناه می آورد اما به دستور بطلمیوس دوازدهم به شیوه ای خائنانه به قتل می رسد.
فرعون جوان امیدوار بود با قتل پمپی بتواند نظر لطف ژولیوس سزار را به خود جلب كند.
هنگامی كه سزار چهار روز پس از قتل پمپی قدم به خاك مصر می گذارد ، خدمتگزاران بطلمیوس سر پمپی را به او اهدا می كنند اما سزار توجهی نشان نمی دهد.
او به پول و آنهم پول خیلی زیاد برای تحكیم قدرت خود در رم نیاز داشت و مصر كشور ثروتمندی بود.
كلئوپاترا كه از ورود ژولیوس سزار به مصر آگاه می شود از سوریه به اسكندریه بازمی گردد و مخفیانه به دیدار سزار می رود.او موفق می شود نظر سزار را جلب كند.
بار دیگر پتین مشاور بطلمیوس دوازدهم دست به توطئه ای می زند كه هدف آن قتل سزار بود بود اما توطئه كشف شده و پتین كشته می شود.
بطلمیوس دوازدهم نیزدر جنگ با رمی ها در رودخانه نیل غرق می شود.
آرسینوئه خواهر كوچكتر كلئوپاترا به ژنرال آشیلاس می پیوندند و علیه سزار قیام می كند اما این قیام به آسانی توسط سزار درهم شكسته می شود.
سزار به شهر رم بازمی گردد و 2 سال بعد كلئوپاترا باشكوه و جلال وارد این شهر می شود.اما در این میان سزار به قتل می رسد و كلئوپاترا شتابان از رم فرار كرده و به مصر بازمی گردد.
با قتل ژولیوس سزار در رم جنگ داخلی در می گیرد.ماركوس آنتونیوس یكی از سرداران سزار موفق به تصرف یونان و آسیای صغیر می شود.
او برای حفظ نیروهایش به پول و گندم نیاز داشت و بنابراین تقاضاهایش را با كلئوپاترا ملكه مصر در میان می گذارد. كلئوپاترا با تقاضاهای ماركوس آنتونیوس موافقت می كند.
 ماركوس آنتونیوس به مصر آمده و پس از ملاقات با كلئوپاترا با او ازدواج می كند و در اسكندریه مستقر می شود. اما بعد از مدتی ناگزیر می شود به رم بازگردد تا از طرفدارانش در مقابل اوكتاویوس رقیبش حمایت كند.
در سال 40 قبل از میلاد ، ماركوس آنتونیوس با اوكتاویوس صلح كرده و با خواهر ناتنی او اوكتاویا ازدواج می كند.
سپس ماركوس آنتونیوس به جنگ با سلسله اشكانیان ایران می رود و در این جنگ شكست سختی از پارت های اشكانی می خورد و اغلب سپاهیانش كشته و اسیر می شوند.
ماركوس آنتونیوس به مصر بازمی گردد تا بار دیگر از حمایت كلئوپاترا برخوردار شود.اما اوكتاویوس با جلب حمایت سنای رم نیروی لازم را برای جنگ تعیین كننده بارقیب دیرینه به دست آورده و در آكسیوم به سختی ماركوس آنتونیوس را شكست می دهد.
ماركوس آنتونیوس در پی این شكست دست به خودكشی می زند و اوكتاویوس برای اسیر كردن كلئوپاترا به سوی اسكندریه حركت می كند.
به این ترتیب ، در روز 15 اوت سال 30 قبل از میلاد كلئوپاترا هفتم ملكه مصر از بیم اسارت به دست اوكتاویوس با نیش مار سمی به زندگی خود خاتمه می دهد.
با مرگ كلئوپاترا كه در زمان مرگ 39 سال داشت چراغ سلسله فراعنه بطالمه مصر برای همیشه خاموش می شود.
اوكتاویوس پس از فتح مصر و به دست آوردن غنایم فراوان برای دستیابی به قدرت مطلق به رم بازمی گردد. او بر ویرانه های جمهوری رم یك امپراتوری تاسیس كرده و خود به عنوان امپراتور آگوستوس حكمران مطلق این امپراتوری وسیع می شود.
 
 
گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
www.seemorgh.com/culture
منبع: jamejamonline.ir