به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروهی از باستان‌شناسان فرانسوی که از مدتی پیش در منطقه بامیان افغانستان، کاوش‌های خود را آغاز کرده‌اند موفق به...
 
    
باستان شناسان فرانسوی موفق شدند یک مجسمه بودای نوزده متری خوابیده و هشتاد و نه قلم آثار با ارزش دیگر را در استان بامیان افغانستان کشف کنند.
 
به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروهی از باستان شناسان فرانسوی که از مدتی پیش در منطقه بامیان افغانستان، کاوش‌های خود را آغاز کرده‌اند موفق به کشف یک مجسمه بودای خوابیده نوزده متری به اضافه 89 قلم از اشیای با ارزش دیگر شدند.
محل کشف مجسمه بودای نوزده متری، درگذشته زمین زراعی بوده و به همین دلیل بخش‌هایی از این مجسمه تخریب شده است. آثاری که در منطقه بامیان کشف شده، مربوط به دوران اسلام و قبل از اسلام است.
سایر آثار کشف شده، شامل پارچ های سفالی مختلف، سرمجسمه و سکه بوده که تعدادی از  آن ها مربوط به دوره های بودایی و تعدای دیگر به دوره اسلام تعلق دارد.
به گفته نجیب الله احرار، رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان، مجسمه 19 متری کشف شده، تحت مراقبت جدی ارگان‌های امنیتی منطقه قرار دارد و به منظور نگهداری از آثار بدست آمده از استان بامیان، قرار است در آینده‌ای نزدیک، موزه ای در این منطقه احداث شود.
 
 
 
 
گردآورى: گروه فرهنگ و هنر سيمرغ
www.seemorgh.com/culture
منبع: جام جم آنلاين