به گزارش شبکه پنج تلویزیون فرانسه، هنگام جا به جایی تابلوی مریم مقدس با کودک اثر داوینچی، کارشناسان پی بردند در قسمت چوپی پشت آن...
 
احتمال دارد در پشت تابلوهای دیگر داوینچی نیز نقاشیهای مشابهی پیدا شود.
یکی از کارشناسان موزه لوور پاریس به طور اتفاقی در پشت یکی از تابلوهای نقاشی لئوناردو داوینچی چند نقاشی کشف کرد که احتمالا خود داوینچی انها را کشیده است.
به گزارش شبکه پنج تلویزیون فرانسه، هنگام جا به جایی تابلوی مریم مقدس با کودک اثر داوینچی، کارشناسان پی بردند در قسمت چوپی پشت آن چیزی کشیده شده است و پس از بررسی های دقیق کارشناسان پی بردند این نقاشی سر یک اسب و چهره یک کودک و یک جمجمه است که با سنگ سیاه روی چوب کشیده شده است. اینک کارشناسان درحال بررسی اند تا پی ببرند ایا این نقاشی ها را خود داوینچی کشیده است یا خیر؟
احتمال دارد در پشت تابلوهای دیگر داوینچی نیز نقاشیهای مشابهی پیدا شود.
 
 
گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
www.seemorgh.com/culture
منبع: عصر ایران