مشهورترین افسانه‌های قدیمی ایران که فردوسی در شاهنامه به نظم آورده است و به نظر می‌رسد با افسانه‌هایی از یک قرن جلوتر...
    
   مراسم عروسی قنات یکی از آئین‌های مرسوم در رابطه با قنات است. در روستاها وقتی آب قنات كم و یا آن خشك می‌شود، برایش عروسی می‌گیرند. این جشن هم اوایل بهار و تقریباً اواخر اسفند وقتی كه اهالی دیگر از آمدن آب قنات ناامید شدند صورت می‌گیرد.
مشهورترین افسانه‌های قدیمی ایران که فردوسی در شاهنامه به نظم آورده است و به نظر می‌رسد با افسانه‌هایی از یک قرن جلوتر به زبان عربی از سوی ابوجعفر طبری ایرانی -که در دربار بغداد می‌زیسته- نوشته شده منبع الهام مشترکی داشته‌اند. این افسانه‌ها یک سلسله ابداعات تکنیکی و از جمله بهره‌برداری از معادن و کانال‌های آب ضروری برای کشاورزی را به هوشنگ (از نخستین پادشاهان سلسله اسطوره‌ای پیشدادیان) نسبت می‌دهند.
مصری‌ها كه به آب نیل و چشمه‌هایشان افتخار می‌كردند از زمان ورود داریوش به مصر از مقنی‌های ایرانی تقلید كردند تا این روش را جایگزین روش‌های سخت دیگر برای تامین آب كشور خشكشان كنند.
در دوره‌ داریوش اول كه اوج شكوفایی و اقدامات آبیاری و حفر كاریز در سرتاسر فلات ایران به شمار می‌رود، قنات‌های متعددی در قلمرو فلات ایران و در عمان و مصر حفر شد. بر اساس كاوش‌های باستان‌شناسی این باور وجود دارد كه كاریزهای ایجاد شده در نواحی جنوبی خلیج‌فارس، خراسان، یزد و كرمان در دوره‌ هخامنشیان ساخته و قنوات قدیمی قم و بسیاری دیگر از مناطق ایران در عصر ساسانیان و قنوات تهران در دوره‌ صفویه و قاجاریه حفر شده است.   
 
گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
www.seemorgh.com/culture
منبع: aftab.ir
 
 
 
 

پربیننده های این بخش

 
X