هنگامه قاضیانی و پسر حسن فتحی در کاخ جشنواره فجر +عکس
تصاویر بازیگران در فرش قرمز کاخ جشنواره فیلم فجر را مشاهده نمایید.

هنرمندان در فرش قرمز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

 روز گذشته هنگامه قاضیانی ، عباس غزالی ، محمدرضا غفاری ، بهاران بنی احمدی ، محمدرضا شیرخانلو و پسر حسن فتحی در کاخ جشنواره فیلم فجر 34 حاضر شدند.

بهاران بنی احمدی در کاخ جشنواره فیلم فجر -1
بهاران بنی احمدی در کاخ جشنواره فیلم فجر -1
هنگامه قاضیانی در کاخ جشنواره فیلم فجر -2
هنگامه قاضیانی در کاخ جشنواره فیلم فجر -2
بهاران بنی احمدی در کاخ جشنواره فیلم فجر -3
بهاران بنی احمدی در کاخ جشنواره فیلم فجر -3
عباس غزالی در کاخ جشنواره فیلم فجر -4
عباس غزالی در کاخ جشنواره فیلم فجر -4
محمدرضا غفاری در کاخ جشنواره فیلم فجر -5
محمدرضا غفاری در کاخ جشنواره فیلم فجر -5

photo_2016-02-06_00-52-07.jpg
امیرحسین فتحی در کاخ جشنواره فیلم فجر -6

photo_2016-02-06_00-53-16.jpgهنگامه قاضیانی در کاخ جشنواره فیلم فجر -7
photo_2016-02-06_00-53-06.jpg
علیرام نورایی در کاخ جشنواره فیلم فجر -8
photo_2016-02-06_00-53-10.jpg
محمدرضا شیرخانلو در کاخ جشنواره فیلم فجر -9
photo_2016-02-06_00-53-32.jpg
پسر حسن فتحی در کاخ جشنواره فیلم فجر -10

عکاس : شهاب اسدی


تهیه و تدوین : گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
اختصاصی سیمرغ