مطالعات باستان شناسان نشان می دهد که هخامنشیان از نظام معماری آبی بسیار پیشرفته ای برخوردار بوده اند. بطوریکه آنها موفق به تاسیس...

نخستین سد متعلق به دوره هخامنشی در محدوده 30 کیلومتری شمال پاسارگاد توسط گروه باستان شناسی ایران و فرانسه کشف شد.
کشف این سد سنگی در پی سالها بررسی و کاوش تیم باستان شناسی که در منطقه شمال پاسارگاد فعالیت می کردند بدست آمده است. گرچه حفاریها تکمیل نشده و تاکنون فقط قسمتهایی از این سد کشف شده است.
باستان شناسان پیش بینی کرده اند که این سد سنگی که متعلق به دوره هخامنشی است 30 متر پهنا دارد.
مطالعات باستان شناسان نشان می دهد که هخامنشیان از نظام معماری آبی بسیار پیشرفته ای برخوردار بوده اند. بطوریکه آنها موفق به تاسیس دو سد بر روی رودخانه کر شده بودند.
با این همه در محدوده پاسارگاد تا کنون سدی شناسایی نشده و این سد اولین سد دوره هخامنشی محسوب می شود.
کشف این سد می تواند دستاوردهای زیادی برای باستان شناسان به منظور بدست آوردن اطلاعات فراگیر و کامل از تمدن و فرهنگ هخامنشی ها فراهم آورد و اطلاعات زیادی در مورد محدوده پاسارگاد و نظام و سیستم آب رسانی در اختیار کارشناسان قرار دهد.
قرار است پس از اتمام فصل کاوش در منطقه موضوع حفاظت و مرمت از این اثر در دستور کار مرمتگران و باستان شناسان قرار بگیرد.
 
 گردآوری:گروه فرهنگ وهنرسیمرغ
www.seemorgh.com/culture
منبع:fardanews.com