جشنواره فجر 96: تصاویر نشست خبری مغزهای کوچک زنگ زده
دست‌اندرکاران فیلم سینمایی «مغزهای کوچک زنگ‌زده» ساخته سینمایی هومن سیدی در نشست خبری این فیلم سینمایی در پردیس سینمایی ملت حضور یافتند.

سی و ششمین جشنواره فیلم فجر: گزارش تصویری از نشست خبری مغزهای کوچک زنگ زده

در ادامه می توانید تصاویر اختصاصی سیمرغ را از نشست خبری فیلم مغزهای کوچک زنگ زده مشاهده نمایید:

لادن ژاوه وند در نشست خبری مغزهای کوچک زنگ زده در جشنواره فجر 96

لادن ژاوه وند در نشست خبری مغزهای کوچک زنگ زده در جشنواره فجر 96

نشست خبری مغزهای کوچک زنگ زده در جشنواره فجر 96

نشست خبری مغزهای کوچک زنگ زده در جشنواره فجر 96

نشست خبری مغزهای کوچک زنگ زده در جشنواره فجر 96

نشست خبری مغزهای کوچک زنگ زده در جشنواره فجر 96

نشست خبری مغزهای کوچک زنگ زده در جشنواره فجر 96

نشست خبری مغزهای کوچک زنگ زده در جشنواره فجر 96

نشست خبری مغزهای کوچک زنگ زده در جشنواره فجر 96

نشست خبری مغزهای کوچک زنگ زده در جشنواره فجر 96

هومن سیدی در نشست خبری مغزهای کوچک زنگ زده در جشنواره فجر 96

هومن سیدی در نشست خبری مغزهای کوچک زنگ زده در جشنواره فجر 96

sheeple (12).jpg

خبرنگاران در نشست خبری مغزهای کوچک زنگ زده در جشنواره فجر 96

نشست خبری مغزهای کوچک زنگ زده در جشنواره فجر 96

حضور عکاسان در نشست خبری مغزهای کوچک زنگ زده در جشنواره فجر 96

نشست خبری مغزهای کوچک زنگ زده در جشنواره فجر 96

نشست خبری مغزهای کوچک زنگ زده در جشنواره فجر 96

لادن ژاوه وند و مرجان اتفاقیان در نشست خبری مغزهای کوچک زنگ زده

لادن ژاوه وند و مرجان اتفاقیان در نشست خبری مغزهای کوچک زنگ زده

فرهاد اصلانی در نشست خبری مغزهای کوچک زنگ زده

فرهاد اصلانی در نشست خبری مغزهای کوچک زنگ زده

نوید محمدزاده در جشنواره فجر 96

نوید محمدزاده در جشنواره فجر 96

نوید محمدزاده و فرهاد اصلانی در اکران مغزهای کوچک زنگ زده

نوید محمدزاده و فرهاد اصلانی در اکران مغزهای کوچک زنگ زده

مرجان اتفایان در اکران مغزهای کوچک زنگ زده

مرجان اتفایان در اکران مغزهای کوچک زنگ زده


عکاس: شهاب اسدی


تهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ