تتت

امیرمهدی ژوله با انتشار متنی در صفحه شخصی اش از مردم خواست تا در سفره های افطارشان به یاد پدربزرگش باشند.

ببریدش امسال سر سفره های افطارتون به فاتحه ای, به خیری, به یادی

امیرمهدی ژوله نوشت:

ماه رمضان،ماه رمضان نیست اگر اذانش را مؤذن زاده نگوید و ربنایش را شجریان نخواند و سریالش را عطاران نسازد.

رمضان رمضان نیست اگر تمام نیمه شب را با پچ پچ مناجات بابایی نخوابیده باشی.بابایی عاشق رمضان بود.

از چند روز قبل پیشواز میرفت.به سه روز احیا اكتفا نمیكرد.محض احتیاط از هجدهم تا بیست و هشتم قرآن سر میگرفت و اعمال به جا می اوزد.تا مغرب و عشای مفصلش را نمیخواند روزه اش را باز نمیكرد.تخم مرغ را عسلی دوست داشت و شیر را گرم.حلیم و آش و آبگوشت و آب كله و قیمه ریزه را ترجیح میداد به خوروش و كباب و لوبیاپلو كه لب نمیزد..

از نیمه شب بیدار بود و اعمال هرشب رمضان را مو به موی مفتاحیح الجنان قطور و عریض و طویلش به جا میاورد.از خاطرات شب زنده داری ش یكی اینكه یكی دوبار اشاره سربسته ای كرده بود كه خانه شبها جن دارد.خانه درخونگاه پشت كوچه نخست وزیری (كوچه ای كه خانه پدر و مادر میرحسین موسوی عزیز آنجا بود و سید می امد و میرفت و برای همین كوچه نخست وزیری صدایش میزدند)من به شوخی میگرفتم جن داشتن خانه را تا اینكه یكبار مامانی گفت كه نصفه شب بیدار شده آب بخورد كه دیده كسی پشت سر بابایی ایستاده و نماز میخواند.هی گفته رضا سلام ولی مرد جوابی نداده .رضا نبوده كه جوابی بدهد.بسم الله الرحمن الرحیم .بابایی هم نه تعجب نه تكذیب ،برگشت كه "منم بعضی شبا صداشون رو میشنوم پشت سرم"...!!

من كه سعی هم نكردم باور كنم.جرأت نكردم كه سعی كنم باور كنم .پدربزرگ بابایی راهم میگفتند كراماتی داشته و كفش جلوی پایش جفت میشده و گویا خدابیامرزها ژن ش را داشته اند.بسم الله الر...
...
حالامن بابایی را ندیده م از آن روزی كه بیمارستان تخت آی سی یو نداشت و اورژانس نداشت و مثل تكه گوشت انداختنش روی یك تختی در گوشه ای كه ارام تمام كند.كه ارام تمام شود.

من بابایی را ندیده ام از آن روزی كه استنداپی نكرده بودم و شناخته ای نمیشدم و كاری ازم برنمیومد جز فشار دادن آن پمپ دستی اكسیژن و فوت كردن آیه هایی كه یاد داده بود به صورت كبودش و جز گریه جز گریه...

ببریدش امسال سر سفره های افطارتون به فاتحه ای.به خیری،به یادی

گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
منبع: صفحه شخصی امیرمهدی ژوله

 
 
 

پربیننده های این بخش

 
X