پرستو صالحی در پستی در صفحه شخصی خودش پس از مرگ ناصر ملک مطیعی, قول داد که تا اوضاع بر همین منوال است, دیگر پایش را در تلویزیون نگذارد.

به روحت قسم می خورم تا اوضاع همینه پامو تو رسانه ی میلی نذارم

پرستو صالحی نوشت:

آ سید مصطفی پاشو ... پاشو بگو دروغه ... پاشو تورو خدا ....... قیصر و تنها نزار فرمون خان .... خدایا نه .... خدایا چرا ؟ مرگ شمارو چه جوری باور كنم؟! ناصرخان پاشو شعر بخون خاطره تعریف كن پاشو مرد پاشو ما نشستیم و تماشا كردیم !!! به روحت قسم می خورم تا اوضاع همینه پامو تو رسانه ی میلی نذارم، تلویزیونی كه دل شما رو شكست تصویرتونو پخش نكرد، با رفتنِ شما برای منم تموم شد

واکنش پرستو صالحی به مرگ ناصر ملک مطیعی

واکنش پرستو صالحی به مرگ ناصر ملک مطیعی

گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
منبع: صفحه شخصی ناصر ملک مطیعی

 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پربیننده های این بخش

 
X