برگزاری این بازی ها بیش از هزار سال ادامه یافت تا اینكه تئودوسیوس اول امپراتور روم شرقی كه یونان جرئی از سرزمین های امپراتوری اش بود...

2786 سال پیش در روز اول ژوییه سال 776 قبل از میلاد نخستین دوره بازی های المپیك تاریخ جهان در یونان برگزار شد.نام بازی های المپیك برگرفته از نام كوه المپ جایگاه زئوس خدای خدایان در اسطوره های یونان است و بازی ها در پای این كوه انجام می شدند.
 
قبل از افتتاح نخستین بازی های المپیك ، یونانی ها عادت به برگزاری مسابقات ورزشی داشتند.
یك فهرست از اسامی برندگان نخستین دوره بازی های المپیك سال 776 قبل از میلاد تا روزگار ما باقی مانده است و به همین دلیل روز اول ژوییه سال 776 قبل از میلاد به عنوان نخستین دوره این بازی ها محسوب می شود.
در جریان بازی های المپیك جنگ های میان شهرهای یونان ممنوع بودند و یك آتش بس مقدس برقرار می شد تا شركت كنندگان بتوانند بدون هیچ مشكلی به محل برگزاری مسابقات بیایند.
هر فردی كه از این ممنوعیت تخطی می كرد به پرداخت جریمه های سنگین محكوم می شد كه در صورت عدم پرداخت شهروند بودن یونان را از دست می داد.
مدت برگزاری بازی های المپیك در یونان باستان 7 روز بود و هر 4 سال یك بار این بازی ها برگزار می شدند.
فاصله 4 ساله میان برگزاری بازی ها المپیاد نامیده می شد و برای مدتی طولانی یونانی ها عادت كرده بودند زمان را با المپیادها یا به عبارتی دوره های 4 ساله محاسبه كنند.
در بازی های المپیك بهترین ورزشكاران تمام شهرها با یكدیگر رقابت می كردند.
تنها یونانی هایی كه مرتكب هیچ جرمی نشده بودند حق شركت در رقابت ها را داشتند.اما هر فردی می توانست تماشاگر بازی ها باشد به استثنای زنان شوهردار.
شركت كنندگان قبل از مسابقات سوگند می خوردند كه قوانین مسابقه را رعایت كنند و افرادی كه در مسابقه تقلب می كردند به سختی مجازات می شدند.
نخستین روز بازی ها به مراسم قربانی به افتخار زئوس ، همسرش هرا و پلوپس قهرمان بانی افسانه ای بازی ها اختصاص داشت.
بازی های المپیك در هفتمین روز با گذشتن یك تاج از برگ های درخت زیتون به سر برندگان و اهدای مقداری روغن كه از درختان زیتون مقدس آتنا گرفته شده بودند به آنها خاتمه می یافتند.
بازی های المپیك و سایر مسابقات ورزشی در یونان در سال 393 میلادی توسط تئودوسیوس اول امپراتور روم شرقی و به تحریك سن آمبرواز و اسقف میلان كه بیم داشت سنت های دوران بت پرستی دوباره رواج یابند ممنوع شدند.
به این ترتیب ، در روز اول ژوییه سال 776 قبل از میلاد نخستین دوره بازی های المپیك تاریخ جهان در یونان برگزار گردید.
برگزاری این بازی ها بیش از هزار سال ادامه یافت تا اینكه تئودوسیوس اول امپراتور روم شرقی كه یونان جرئی از سرزمین های امپراتوری اش بود برگزاری این بازی ها را ممنوع كرد.
سرانجام در سال 1896 میلادی بارون پیر دوكوبرتن پس از گذشت حدود 1500 سال از الغای این بازی ها بار دیگر بازی های المپیك را احیا كرد و نخستین دوره بازی های المپیك مدرن در سال 1896 میلادی در شهر آتن برگزار گردید.
بارون پیر دوكوبرتن امیدوار بود برگزاری این مسابقات ورزشی موجب نزدیكی ملت ها شود.
 
گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
www.seemorgh.com/culture
منبع: jamejamonline.ir
 
 
 

پربیننده های این بخش

 
X