ملوان زبل
ملوانی با چهره خنده دار و بازوهای نامتناسب و بزرگ که همیشه اسفناج می خورد، چیزی به یادتان نمی آورد؟ ظاهرا گروهی از دانشمندان این ملوان کارتونی...
 
 محققان تایلندی در تحقیقات جدید و جالب توجه خود نشان داده اند کودکانی که معمولا سری کارتونهای ملوانی مشهور به "Popeye" (در ایران، ملوان زبل) را نگاه می کنند دو برابر دیگر کودکان سبزیجات می خورند.
 
ملوانی با چهره خنده دار و بازوهای نامتناسب و بزرگ که همیشه اسفناج می خورد، چیزی به یادتان نمی آورد؟ ظاهرا گروهی از دانشمندان این ملوان کارتونی به نام Popeye را به خوبی به یاد داشته اند و مطالعاتی بر روی تاثیر عادات غذایی او بر گیاهخواری کودکان انجام داده اند.
نتایج تحقیقات آنها نشان می دهد این ملوان کارتونی از دهه 1930 تا کنون میلیونها کودک و نوجوان را به خوردن مواد غذایی گیاهی به ویژه اسفناج تشویق کرده و از سویی دیگر به گونه ای بر بقای صنعت  تولید این گیاه در آمریکا تاثیر گذاشته است.
متخصصان در دانشگاه "ماهیدال" بانکوک دریافته اند کودکانی که معمولا داستانهای این ملوان گیاهخوار را نگاه می کنند میزان مصرف سبزیجات را در برنامه غذایی خود دو برابر می کنند.
در واقع کودکان چهار تا پنج ساله قبل از نگاه کردن بخشهای مختلف این فیلم کارتونی دو بخش گیاهی در غذای خود دارند در حالی که پس از مشاهده کارتون این میزان به چهار بخش افزایش پیدا می کند.
به گفته دانشمندان رفتارهای این ملوان گیاهخوار بر روی افزایش میزان مصرف میوه کودکان تاثیری نداشته است و تنها میزان مصرف سبزیجات را در آنها افزایش داده است.
بر اساس گزارش تلگراف، پاپای (Popeye) که برای اولین بار در سال 1933 بر روی صفحه تلویزیونها نمایان شد به عنوان یکی از عوامل ناجی صنعت تولید اسفناج در دهه 1930 آمریکا به شمار می رود. نتایج این مطالعه در شماره جدید نشریه Nutrition & Dietetices منتشر شده است.
 
 
گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
www.seemorgh.com/cullture
منبع: mehrnews.com