مسعود کیمیایی
مسعود کیمیایی این دستونوشته را 2 ساعت پس از شنیدن خبر در گذشت بیژن الهی یکی از شاعران شعر موج نو ایران نوشته است...
 
 مسعود کیمیایی این دستونوشته را 2 ساعت پس از شنیدن خبر در گذشت بیژن الهی یکی از شاعران شعر موج نو ایران نوشته است.
 

دست نویس کیمیایی

 
گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
www.seemorgh.com/culture
منبع: khabaronline.ir