خانه تکانی آریایی ها به دلیل بازگشت ارواح در عید نوروز!!
استاد دانشگاه تهران، در مورد تاریخچه خانه تکانی قبل از عید نوروز نیز گفت: بعد از ورود آریایی ها مراسم خانه تکانی بوجود آمد چون معتقد بودند که روح درگذشتگان در عید نوروز....

تاریخچه خانه تکانی عید نوروز

سابقه تاریخی هر کدام از نمادهایی که در سفره هفت سین وجود دارد، فرق می کند به عنوان مثال سبزه از حدود چهار هزار سال پیش بوده است و مابقی از دوره ساسانی یا قبل تر وجود داشته اند و اما ماهی به تازگی مرسوم شده و از کشور چین در سفره های هفت سین ایرانیان به جا مانده است.

شروین وکیلی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران و کارشناس تاریخ، درباره این موضوع که تاریخچه عید نوروز چیست و از چه زمانی پایه گذاری شده است، گفت: چهار هزار سال پیش یا به عبارتی هزاره دوم بعد از میلاد در بابل باستان جشنی به اسم آکیتو وجود داشته است، دقیقا به همین شکلی که در حال حاضر ما اجرا می کنیم و سیزده روز ادامه پیدا می کرد اما در مورد بنیان گذار این جشن در اساطیر ایرانی بیش تر به جمشید پیشدادی آن را منسوب می کنند.

وکیلی، در ادامه افزود: جشن نوروز نو شدن جهان است یعنی چیرگی گرما بر سرما، خورشید بر ظلمت و چیرگی سال جدید بر سال گذشته، ایرانیان آن را به صورت نو شدن زندگی گیاهی درک می کردند مثل سبز شدن کشتزارها و از بین رفتن سرمای زمستان که عناصر اصلی آن مربوط به زندگی کشاورزان است.

استاد دانشگاه تهران، در مورد تاریخچه خانه تکانی قبل از عید نوروز نیز گفت: بعد از ورود آریایی ها مراسم خانه تکانی بوجود آمد چون معتقد بودند که روح درگذشتگان در عید نوروز به خانه های خود برمی گردند و مهمان نوادگان می شوند.

این تاریخ شناس، در مورد این که روز سیزده به در، بر اساس چه مبنایی نامگذاری شده است، گفت: بابلی ها به نحس بودن عدد سیزده باور نداشتند، بلکه آن ها منظومه ای را می خواندند که دوازده بخش داشت بنابراین بعد ازمراسم روز آخر در روز سیزدهم مراسم اختتامیه آن را در طبیعت به صورت یک رژه انجام می دادند در حالی که مردم بت های خود را از معابر بیرون می آوردند و به کشتزارها می بردند.

وی در ادامه افزود: اما بعد از دوران هخامنشی که ایرانیان دیگر بت پرست نبودند و به یکتا پرستی روی آورده بودند، این جشن را در جهت آشتی با طبیعت برگزار می کردند و در این مورد که روز سیزده به در بخواهند نحسی را از خود دور کنند و بیرون بروند درست نیست این اخیرا در بین مردم بیان می شود.

استاد دانشگاه تهران، در خصوص علت نامگذاری چهارشنبه سوری نیز اظهار داشت: چهارشنبه سوری جشن بزرگداشت چیرگی گرما بر سرما است و مردم پیش از این که عید شود به استقبال سال جدید می رفتند و مراسمی را اجرا می کردند که در واقع سال نو به دنیا بیاید و این مراسم را با افروختن آتش و رقصیدن انجام می دادند و این جشن ملی در روز چهارشنبه آخر سال است چون روزی که ابومسلم خراسانی شورش می کند و امویان را از ایران بیرون می کند، چهارشنبه است.
 
 
گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
منبع: dayna.ir