روز ملی دختران، ضرورت ها، فرصت ها
روز ملی دختران، می تواند به فرصتی مغتنم برای کار جمعی و رفع مشکلات دختران تبدیل شود که زمینه های حرکت های بزرگ و تغییر و تحولات درخشان برای توسعه و بهبود زندگی دختران را فراهم نماید

دلیل نام گذاری روز دختر 

در سال 1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی، براساس پیشنهاد فرهنگسرای دختران، روز فرخنده تولد حضرت فاطمه معصومه(س) را به عنوان «روز ملی دختران» تصویب و اعلام نمود.

بدون تردید، توجه به اهمیت و ضرورت این روز و فرصت های آن، همچنین دقت به وضعیت دختران در جامعه که برای اصلاح و بهبود آن به عزم و اهتمام ملی نیاز است، می تواند از روز ملی دختران، فرصتی مغتنم برای کار جمعی و رفع مشکلات ایشان بسازد که زمینه های حرکت های بزرگ و تغییر و تحولات درخشان برای توسعه و بهبود زندگی دختران را فراهم نماید. این فرصتی است که شاید لازم بود خیلی پیش از اینها اتفاق می افتاد و اکنون که زمینه آن فراهم شده است، بی توجهی به آن، با توجه به سرعت تحولات حوزه مسائل زنان و دختران، ممکن است زیان های فرهنگی اجتماعی بزرگی را به همراه داشته باشد.

چرا باید روزی را بطور ویژه به دختران اختصاص بدهیم؟ 

جدای از سهم مهم دختران در بافت جمعیتی جامعه، می توان به جایگاه و نقش دختران در فرهنگ عمومی کشورمان اشاره کرد که پیوسته سلامت و توانمندی فرهنگی و اجتماعی خود را، به پرورش دختران آگاه، توانمند، نوآور و سازنده وابسته می داند. بر این اساس، مهم ترین ضرورت های انتخاب روز ملی دختران، شامل موارد زیر بوده است: 

 1. بهبود و توسعه سلامت روانی ـ اجتماعی دختران ؛
 2. اهتمام ملی برای بهبود وضعیت دختران در جامعه ؛
3. اصلاح و بهبود فرهنگ عمومی در مورد دختران ؛
4. انسجام بخشی و پرهیز از چنددستگی و پراکندگی در برنامه ریزی برای دختران ؛

 محورهای کاری اهتمام ملی برای دختران

 ـ نیازها و مشکلات دختران؛
 ـ توانمندی های دختران و چگونگی شکوفایی آنها؛
 ـ موانع و چالش های پیش روی دختران؛
 ـ چگونگی فراهم سازی فرصت ها و ظرفیت های اجتماعی برای دختران؛ 
ـ خطراتی که در جامعه دختران را تهدید می کند؛
 ـ محدودیت های پیش روی دختران؛ 
ـ باورها و دیدگاه های رایج در مورد دختران؛ 
ـ کیفیت زندگی دختران؛ 
ـ وضعیت شاخص های توسعه انسانی دختران؛ 

فرصت های روز ملی دختران 

1. ارتقا و بهبود جایگاه دختران در جامعه؛ 
2. بهبود نگرش ها و دیدگاه های فرهنگ عمومی در مورد دختران؛ 
3. توانمندسازی دختران؛ 
4. ارتقا و افزایش ظرفیت های اجتماعی برای دختران؛
 5. بهبود وضعیت فرهنگی دختران؛ 
6. تعمیق هویت دینی و گسترش آموزه های دینی در بین دختران؛ 
7. معرفی و برجسته سازی ارزش ها و هنجارهای مطلوب فرهنگی به دختران؛ 
8. بهبود وضعیت الگوهای مرجع دختران؛ 
9. بهبود سلسله مراتب ارزش های فرهنگی دختران؛ 
10. ایجاد زمینه های مساعد برای ارتقای هویت فرهنگی اسلامی و ملی دختران؛ 
11. فراهم سازی زمینه های دست رسی دختران به منابع اجتماعی؛ 
12. فراهم سازی زمینه های شکوفایی استعدادها و توانایی های دختران؛ 
13. ارتقای سلامت روانی ـ اجتماعی دختران؛
 14. کوشش عمومی برای تأمین نیازها و رفع مشکلات دختران؛ 
15. معرفی و احیای حقوق، مسئولیت ها و نقش زنان در جامعه برای دختران.

 

گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
منبع: ارسالی کاربر