عکس های بسیار زیبا از یک عکاس حرفه ای!
عکس های زیر هنر کریستوفر گیلبرت (Christopher Gilbert ) عکاس و فوتوشاپ کار بسیار ماهری است که تابحال نمونه کارش در هیچ کجا دیده نشده؛ او سبک خاص خودش را دارد....

عکس های کریستوفر گیلبرت Christopher Gilbert

عکس های زیر هنر کریستوفر گیلبرت (Christopher Gilbert ) عکاس و فوتوشاپ کار بسیار ماهری است که تابه حال نمونه کارش در هیچ کجا دیده نشده؛ او سبک خاص خودش را دارد. این عکاس بااستعداد نروژی بیشتر در زمینه عکاسی تبلیغاتی کار می کند.

عکاسی

 کریستوفر گیلبرت

 کریستوفر گیلبرت
عکاسی

عکاسی تبلیغاتی

عکاسی تبلیغاتی

عکاسی تبلیغاتی

عکاسی تبلیغاتی

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/07/christopher_gilbert_48.jpg

عکاسی تبلیغاتی

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/07/christopher_gilbert_39.jpg

عکاسی

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/07/christopher_gilbert_31.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/07/christopher_gilbert_12.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/07/christopher_gilbert_08.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/07/christopher_gilbert_03.jpg

عکاسی

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/07/artwork-done-by-christopher-gilbert32.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/07/artwork-done-by-christopher-gilbert22.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/07/artwork-done-by-christopher-gilbert25.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/07/artwork-done-by-christopher-gilbert28.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/07/artwork-done-by-christopher-gilbert29.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1391/07/artwork-done-by-christopher-gilbert30.jpg

عکاسی تبلیغاتی

تهیه و ترجمه: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture   
اختصاصی سیمرغ