هم نشینی قاجارها با مریلین مونرو میان آسمان خراشهای تهران + تصاویر
نمایش آثار مهدی ساروخانی با محوریت و بازخوانی روانشناسانه پرتره های دوره قاجار در گالری ایده از 28 اردیبهشت آغاز شده و تا 3 خرداد ادامه دارد.

قاجارهای محبوس شده در آسمان خراش های تهران!

 
سفر در زمان, این بار از گذشته به حال!

با ورود به گالری ایده یک باره میان گذشته و حال معلق می شوید. خود را میان مردانی قبا پوش و زنانی با چارقد و شلیته می یابید, اما این بار زنان و مردان قاجاری به جای اینکه در بستر مکانی قرن گذشته خود باشند, (لمیده در کاخ ها و باغ ها) میان انبوهی از ابزار و ملزومات قرن بیست و یک رها شده اند. قجری ها میان آسمان خراشها و کنفرانس مطبوعاتی که زاییده قرن شتاب زده حاضر است گیر افتاده اند.

نمایشگاه ضیافت قاجاری 1

نمایشگاه ضیافت قاجاری 1 دلتان برای قجرهای حیرت زده می سوزد و ناخواسته شاید بر ذهن آشفته تان تلنگری باشد, ممکن است حتی از تاریکخانه افکارتان بگذرد که  نکند ما هم روزی مانند همشهریان قرن گذشته خود میان این آسمان خراش ها محبوس شویم!

نمایشگاه ضیافت قاجاری 2

نمایشگاه ضیافت قاجاری 2تردید و ابهام میان سنت و مدرنیته و به عبارتی مرز شکننده این دو برهه زمانی از مضامین اساسی این نمایشگاه است. از نکات قابل توجه در نقاشی های مهدی ساروخانی این است که او در تلفیق قاجارها با نمادهای دنیای مدرن تنها به ملزومات ایرانی اکتفا نکرده و در اقدامی شبیه به پیشگامان مکتب پاپ آرت, از جمله اندی وارهول, تصویر مریلین مونرو, ستاره ی سال های نه چندان دور سینمای هالیوود را به همنشینی با قجرها فراخوانده.

 نقاشی های تلفیق شده ساروخانی درباره دلمشغولی جدایی از بستر زمانی خاص برای اشخاص گوناگون و واکنش های متفاوت آن ها در زندگی روزمره است.
سیر در زمان و رجعت به مکانی یکسر دگرگون به آنچه تا کنون زیست کرده اید از جمله دغدغه های است که بستر پدید آوری این آثار را فراهم کرده است.
به بیانی دیگر مواجه اشخاص با سبک زندگی متفاوت از آنچه تا کنون تجربه کرده اند و سیر تکاملی تغییر و تحولشان, زمینه ساز شکل گیری ضیافت قاجاری بوده است.

نمایشگاه ضیافت قاجاری 3

نمایشگاه ضیافت قاجاری 3مشاهده کردن استیصال و بهت ساکنان قرن گذشته تهران ازانبوه تغییرات صدسال گذشته شهری که تنها صدای هر روزه آن آهنگ درشکه چی ها بود نیز از دیگر خوانش های نقاشی های متفاوت ساروخانی است.
 
 ضیافت قاجاری تا سوم خرداد در گالري ايده واقع در ميدان هفت تير، خيابان قائم مقام، ميدان شعاع، خيابان هجدهم، پلاک۲۶ برپاست.

نویسنده: فاطمه بوربور


تهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ