این فایل صوتی رو حتماً گوش بده...
شاید 40 سال بعد دنیای مجازی را  بشر از عالم تخیل به عرصه وجود درآورد و شاهد   نمونه عینی فیلم ماتریکس باشیم . هیچ چیز غیر ممکن نیست.
با گوش دادن به این فایل ممکن است به تفکری عمیقتر در باره آینده بشر وادار شویم.
این یک سلمانی مجازی است که حتمآ باید در (headphone)  به آن گوش داد .

 برای دانلود فایل روی عکس کلیک کنید.