اكثر مردم بیزاری و نفرت شدیدی نسبت به دریافت یك عضو پیوندی از یك قاتل ابراز می‌دارند و احساس خوبی نسبت به گرفتن عضو از چنین اشخاصی ندارند...

اكثر مردم بیزاری و نفرت شدیدی نسبت به دریافت یك عضو پیوندی از یك قاتل ابراز می‌دارند و احساس خوبی نسبت به گرفتن عضو از چنین اشخاصی ندارند.
 كارشناسان فستیوال علمی چلتنهام در این باره می‌گویند: افرادی كه در این خصوص مورد مصاحبه قرار گرفتند اظهار داشتند: اگر عضو پیوندی را از شخصی دریافت كنند كه در زمان حیاتش زمینه اخلاقی خوب و شخصیت مناسبی داشته است، بسیار راضی‌تر و خشنودتر می‌شوند.
در یك تحقیق جدید كه ادامه مجموعه‌ای از مطالعات قبلی بوده است معلوم شد از هر سه بیماری كه عضو پیوندی دریافت كردند حداقل یك نفر معتقد است برخی از جنبه‌های شخصیتی فرد اهدا كننده عضو را پیدا كرده است.
به گفته مسوولان؛ در كشور انگلیس حدود 16 میلیون نفر برای اهداء عضو ثبت نام كرده‌اند.
پروفسور بروس هود یك دانشمند علوم اعصاب ذهنی در دانشگاه بریستول تاثیرات اطلاعات مربوط به خلقیات فرد اهدا كننده عضو را در20 دانشجو آزمایش كرد. از این دانشجویان خواسته شد تصور كنند احتیاج به پیوند قلب برای نجات جانشان دارند. اساسا این دانشجویان معتقد بودند كه در صورت انجام پیوند برخی از ویژگی‌های شخصیتی فرد دهنده عضو به آنها منتقل می‌شود. در پایان آزمایشات معلوم شد وقتی به دانشجویان تحت آزمایش گفته می‌شد كه فرد اهدا كننده عضو به آنها شخصیت خوبی نداشته است آنها به میزان قابل توجهی امتیاز منفی از خود نشان می‌دادند و زمانی كه می‌فهمیدند فرد اهدا كننده عضو انسان خوبی بوده درصدی از رضایت را نشان دادند. بیشترین میزان احساسات منفی در افرادی بود كه تصور می‌كرد قلب یك قاتل را به وی پیوند زده بودند.
 
 گردآوری: گروه سرگرمی سیمرغ
www.seemorgh.com/Entertainment
منبع: baztabonline.com
 
 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
X