بدون شرح!

Fi yuo cna raed tihs, yuo hvae a sgtrane mnid too. Cna yuo raed tihs? Olny 55 plepoe can.
i cdnuolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht I was rdanieg. The phaonmneal pweor of the hmuan mnid, aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it dseno't mtaetr in waht oerdr the ltteres in a wrod are, the olny iproamtnt tihng is taht the frsit and lsat ltteer be in the rghit pclae. The rset can be a taotl mses and you can sitll raed it whotuit a pboerlm.

Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe. Azanmig huh? yaeh and I awlyas tghuhot slpeling was ipmorantt!!
 
با خواندن این متن متوجه می‌شویم که املإ کلمات اهمیت چندانی ندارد!!
 
 
گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
www.seemorgh.com/Entertainment
منبع: ارسالی کاربران
 
مطالب جالب دیگر:
مردی که 5میلیون پوند دماغش را بیمه کرده است!!
جزئيات جديد رسوايی‌ اخلاقی برلوسكونی!!
فکر می‌کنید مضرترين مكان‌های كلان شهرها کجاست؟!
آیشواریا رای چهره جدید در تبلیغات Loreal! (عکس)
مردی با مثانه خوک، انگشت قطع شده‌اش را بزرگ کرد!!
تصاویر هنرمندان در مراسم در گذشت پدر حسام نواب صفوی!
 
 
 
 

پربیننده های این بخش

 
X