عکس: خوابیدن عروس در مراسم ازدواج!
عکس جالبی منتشر شده است از مراسم دسته جمعی ازدواج در یکی از کشورهای شرق آسیا که به نظر می رسد عروس خانمها از شدت هیجان خواب شان برده است

مراسم دسته جمعی ازدواج

گاهی مراسم دسته جمعی ازدواج آنقدر ملال آور است که عروس خانمها ترجیح می دهند کسری خواب شان را جبران کنند.


از جذابیت های مراسم ازدواج دسته جمعی

از جذابیت های مراسم ازدواج دسته جمعیگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: khabaronline.ir