خیلی از کسانی که کف پای صاف دارند و در سن میانسالی هستند مشکلی ندارند ولی در بعضی دیگر صاف بودن کف پا سبب ایجاد....

 

خیلی از کسانی که کف پای صاف دارند و در سن میانسالی هستند مشکلی ندارند ولی در بعضی دیگر صاف بودن کف پا سبب ایجاد درد در هنگام ایستادن وراه رفتن می کند، لذا آکادمی ارتوپدی امریکا اعلام نمود تا در صورت داشتن هر یک از موارد ذیل باید به پزشک مراجعه نمایید:

1- اگر پاها خیلی زود خسته می شوند ویا بعد از یک ایستادن طولانی دردناک می گردند.

2- مشکل در ایستادن روی پنجه ها و یا مشکل در حرکت دادن پاشنه ها

3- درد در ناحیه پاشنه ها و یا ورم در قسمت داخلی کف پاها

4- عدم توانایی انجام حرکات ورزشی بدلیل ایجاد درد در پاها

5- درد در پاها و روماتیسم مفصلی، زیرا در نیمی از این بیماران دفرمیتی(بد شکلی) در ناحیه کف پا پیدا می کنند.

 

 تهیه و ترجمه :گروه سلامت سیمرغ  _ دکتر سمیرا سرخوش
اختصاصی سیمرغ   www.seemorgh.com/health