با نرمشهایی ساده می‌توان موجب افزایش توان عمومی ‌و افزایش انعطاف‌پذیری بدن شد. هچنین این نرمشها برای آمادگی قبل از....

 

با نرمشهایی ساده می‌توان موجب افزایش توان عمومی ‌و افزایش انعطاف‌پذیری بدن شد. هچنین این نرمشها برای آمادگی قبل از ورزشهای شدید هوازی و یا به عنوان بخشی از نرمشهای آغازین ورزش برای گرم کردن پیش از ورزش و یا سرد شدن بدن پس از ورزش می‌تواند مفید باشد.

در ابتدا ممکن است این نرمشها ساده به نظر بیایند، اما در واقع برای بسیاری از افراد در وضعیتهای مختلف جسمانی قابل استفاده هستند و اگر مدتی به این نرمشها ادامه دهید منافع آنها را در می‌یابید. این نرمشها ورزشی برای تمام بدن هستند.

نرمش کششی:

این نرمش شامل حرکات کششی برای تمام بدن است. برای انجام آنها می‌توانید به پشت دراز بکشید.

می‌توانید نرمش را از پاها آغاز کنید و یا در صورت تمایل از حرکت بازوها شروع کنید.

* پاها را به حالت مستقیم درآورید، سپس پنجه پاها را به طرف صورت خود به عقب خم کرده و بکشید. این حالت را به مدت چند ثانیه حفظ کنید. سپس پاها را شل کنید.

* در حالیکه مچ پاها با ساق پا زاویه‌ی قائمه دارند و پاشنه‌ها روی زمین هستند زانوها را خم کنید و این حالت را حفظ نمایید. پس از چند ثانیه زانوها را صاف کنید و پاها را شل کنید.

* کمر را کمی‌به سمت راست خم کنید، سپس لگن را به سمت راست کج کنید. پس از چند ثانیه عضلات را شل کنید.  

*  این نرمش را برای سمت چپ کمر و لگن نیز انجام دهید.  

* نفس خود را حبس کنید و بازوها را بالای سر ببرید. سپس بازدم را انجام دهید و بازوها را پایین بیاورید.

* بازوی راست را بالا برده و آن را به حالت مستقیم بکشید و پای چپ را تا آنجا که می‌توانید بکشید. پاشنه‌ی شما باید روی زمین اتکا داشته باشد. تا 10 بشمارید و سپس عضلات را شل کنید.

* این کار را برای بازوی چپ و پای راست نیز انجام دهید.

 در صورت بروز درد و یا مشکلات عضلانی مفصلی با پزشک مشورت کنید.

 

 
تهیه و ترجمه :گروه سلامت سیمرغ ـ دکتر حانیه ترکمان
اختصاصی سیمرغ  www.seemorgh.com/health