رباط قدامی‌زانو ممکن است در اثر آسیبهای ورزشی صدمه ببیند. اگر اخیراً دچار آسیب رباط قدامی‌زانو شده اید، این نرمشها ممکن ....
 

رباط قدامی‌زانو ممکن است در اثر آسیبهای ورزشی صدمه ببیند.  اگر اخیراً دچار آسیب رباط قدامی‌زانو شده اید، این نرمشها ممکن است به بهبود سریعتر شما کمک کند. در صورتی که توان انجام این نرمشها را دارید از این نرمشها استفاده کنید.

 لغزاندن پاشنه :

روی زمین بنشینید، پاها را دراز کنید. در حالیکه پاشنه‌ی پای آسیب دیده را روی زمین به طرف خودتان می‌لغزانید به آرامی ‌زانوی آسیب دیده را خم کنید. سپس پا را به حالت اول در آورید و این نرمش را 10 مرتبه انجام دهید.  

 انقباض ایزومتریک عضله‌ی چهار سر:

روی زمین بنشینید. پای آسیب دیده‌ی خود را دراز کنید و پای سالم را از زانو خم کنید. سپس بدون اینکه پای آسیب دیده را حرکت دهید عضله چهار سر ران)عضله قدامی‌یا روی ران ) را منقبض کنید. برای این کار می‌توانید پای آسیب دیده را که روی زمین دراز کرده اید به زمین فشار دهید و این حالت را برا ی10 ثانیه حفظ کنید.

 عضلات را شل کنید و این نرمش را 10 مرتبه انجام دهید.

خم کردن زانو در حالت دمر (خوابیده به روی شکم ) :

در حالیکه پاهایتان صاف هستند، به روی شکم بخوابید. به آرامی‌زانو را کمی‌خم کنید و پا را به کمی‌به طرف لگن بیاورید. این حالت را برای 5 ثانیه حفظ کنید. سپس عضلات را شل کرده و این نرمش را 10 مرتبه انجام دهید.

 توجه:

نرمشهای بعدی را زمانی انجام دهید که تورم زانو کم شده باشد و بتوانید بدون اتکا به پای سالم، بر روی هر دو پا بایستید. وقتی پای شما چنین شرایطی را پیدا کرد می‌توانید نرمشهای زیر را به تمرینات قبلی اضافه کنید.

1- روی یک صندلی بنشینید و پاشنه‌ها را روی یک صندلی دیگر با ارتفاع مساوی قرار دهید. پا‌ها را شل کنید تا زانو‌ها مستقیم شوند. چند بار در روز پاها را به مدت 1-2  دقیقه در این وضعیت قرار دهید. در این حالت کشش، در عضلات همسترینگ(عضلات هماهنگ کننده) ایجاد می‌شود.

 2- در حالیکه ایستاده‌اید دستهای خود را روی میز یا یک تکیه‌گاه قرار دهید تا تعادل بیشتری داشته باشید. سپس روی پنجه‌ها بلند شوید و این حالت را به مدت 5 ثانیه حفظ کنید. به آرامی‌پاشنه‌ها را روی زمین پائین بیاورید. این تمرین را 10 مرتبه تکرار کنید.

 3- بایستید و هر دو دست خود را روی یک میز محکم بگذارید. پاها را به اندازه‌ی عرض شانه باز کنید. به آرامی ‌زانوها را خم کنید و لگن را به آرامی‌ پایین بیاوررید تا در حالت نیمه نشسته قرار بگیرید. این حالت را 10 ثانیه حفظ کنید و سپس به حالت ایستاده باز گردید. این تمرین را 10 مرتبه انجام دهید.

 4- روبروی یک میز محکم و قابل اتکا بایستید. سر یک نوار کشی را در نقطه‌ای که هم سطح مچ پای شما باشد، به پایه‌ی میز ببندید و سر دیگر آن را به مچ پای آسیب دیده متصل کنید.  

دقت کنید که کشش نوار زیاد نباشد. سپس به آرامی‌ زانوی آسیب دیده را 45 درجه خم کنید و در مقابل کشش ملایم مقاومت کنید و سپس پا را به حالت اول برگردانید. می‌توانید چند بار این نرمش را تکرار کنید.

 5- در صورتی که توانایی انجام این کار را دارید، سعی کنید که بدون کمک، به مدت 10 ثانیه بر روی پای آسیب دیده بایستید. در نوبتهای بعدی به تدریج این مدت را بیشتر کنید.
تهیه و ترجمه :گروه سلامت سیمرغ ـ دکتر حانیه ترکمان
اختصاصی سیمرغ   www.seemorgh.com/health

 

 
 
 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ارسال
X