حرکات یوگا - حرکت خم به جلو در حالت ایستاده ( Stand Spread Leg Forward Fold )
حرکت خم به جلو در حالت ایستاده , قسمت داخلی پاها ، کمر و ستون فقرات را نیرومند سازد.

حرکات یوگا و تاثیر آن برای درمان صافی کف پا

تمرین وضعیت خم به جلو به قوی ساختن ستون فقرات و پاها مناسب است.همچنین برای سفت کردن ارگانهای شکمی و آرامش ذهن مفید است. انجام این حرکت سردردهای ملایم را از بین می‌برد.این حرکت می تواند قسمت داخلی پاها ، کمر و ستون فقرات را نیرومند سازد. کسانیکه انتهای ستون فقرات آنها مشکل دارد نباید این حرکت را بطور کامل انجام دهند.این حرکت برای کسانی که از بیماری سیاتیک و صاف بودن کف پا رنج می برند مناسب می باشد.

 

 

1. در وضعیت تاداسانا (کوه) بایستید.

 

گام اول

 

2. پاهای خود را به اندازه دو برابر عرض شانه ها باز کنید.پاشنه های خود را به سمت بیرون بچرخانید.

 

2_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy.gif

گام دوم


3. کف دستان را به حالت نیایش بر روی هم و روبروی قفسه سینه نگه دارید.

 

گام سوم


4. سعی کنید از محور لگن به سمت جلو خم شوید.(برای اینکه از طرز صحیح خم شدن خود به سمت جلو آگاه شوید، کم کم باسن را می کشیم بیرون . شکم را می کشیم بالا و آرام آرام خم می شویم.) بدون ایجاد تنش در چانه خود گردن را بیرون کشیده که این حرکت باعث می شود کمر صاف و کشیده شود.استخوان قفس سینه را به آرامی در جهت شکم خم می کنیم و از شکم نفس می کشیم. به نقطه ای بر روی زمین می نگریم.

 

گام چهارم


این حرکت را به آرامی انجام دهید و بر روی وضعیت صحیح کمر و قفسه سینه تمرکز کنید.
کسانیکه از کمردرد رنج می برند نباید کمر خود را زیاد خم کنند.

 

تهیه و ترجمه :گروه سلامت سیمرغ
اختصاصی سیمرغ