حرکات یوگا - حرکت سلام بر خورشید ( Sun Salutation )
سلام بر خورشید وضعیتی در یوگا می باشد که بدن را برای انجام آساناها آماده می سازد.

حرکات یوگا برای بالابردن قدرت و انعطاف ماهیچه ها

 سلام بر خورشید وضعیتی در یوگا می باشد که بدن را برای انجام آساناها آماده می سازد. این حرکت شامل 12 وضعیت می باشد که به ترتیب و پشت سر هم انجام می گردد. سلام  بر خورشید مجموعه حرکاتی است که باعث بالا رفتن قدرت و انعطاف پذیری ماهیچه ها و ستون فقرات و همچنین باعث گرم شدن بدن و سفت شدن ماهیچه های شکمی می شود.

1.ابتدا از حرکت کوه (تاداسانا) شروع می کنیم. در وضعیت کوه می ایستیم و کف دستها را بصورت دعا و نیایش روی هم قرار می دهیم.

sun-salutation-step1_copy.gif

گام اول

2. همراه با دم، بازوها را همزمان بالا برده و کف دستها را همچنان بر روی هم می گذاریم.

sun-salutation-step2_copy.gif

گام دوم


3.همزمان با بازدم خم شده و کف دستها را بر روی زمین قرار می دهیم.(در این حرکت زانوها نباید خم شود ولی اگر نتوانستید این حرکت را انجام دهید، کمی زانوها را خم کنید تا دستها به زمین برسند.)

sun-salutation-step3_copy.gif

گام سوم

4. با دم پای راست خود را به عقب می کشیم ، انگشتان پا بر روی زمین هستند و پای چپ خود را در زاویه قائمه نگه داشته و چانه را بالا می آوریم.

sun-salutation-step4_copy.gif

گام چهارم

5. همزمان با بازدم پای سمت چپ را نیز عقب برده و وزن خود را بر روی کف دستها می اندازیم.

گام پنجم


6. نفس را در سینه حبس می کنیم، زانوها را خم کرده سپس سینه و پیشانی خود را بر روی زمین گذاشته ، باسن را بالا نگه می داریم و انگشتان پا را خم می کنیم.(هشت نقطه)

sun-salutation-step6_copy.gif

گام ششم

7. همزمان با دم ، قسمت جلوی بدن را بالا کشیده و پاها را بر روی زمین پهن می کنیم.(حرکت کبری)

گام هفتم

8. همراه با بازدم با آوردن فشار بر روی دستان باسن خود را بالا می کشیم.

sun-salutation-step8_copy.gif

گام هشتم

9. حرکت 4 را دوباره انجام می دهیم با این تفاوت که این بار پای چپ خود را عقب می کشیم و پای راست را بصورت زاویه قائمه جلو نگه می داریم و چانه را بسمت بالا می کشیم.

sun-salutation-step9_copy.gif

گام نهم

10. همراه با بازدم، پای عقبی خود را جلو آورده پاها را کنار هم قرار می دهیم و بلند می شویم در این حالت باید کف دستان بر روی زمین باشد.

sun-salutation-step10_copy.gif

گام دهم

11. همراه با دم به آرامی بلند می شویم و دستها را بالا آورده و تا آنجایی که می توانیم به عقب خم می شویم.

sun-salutation-step11_copy.gif

گام یازدهم

12. در آخر با بازدم به حالت تاداسانا می ایستیم.

sun-salutation-step12_copy.gif

گام دوازدهم

همانطور که می دانیم برای انجام همه حرکات در یوگا باید از انجام صحیح آن آگاه باشیم تا اثر مطلوب را بر ما بگذارد.

بیشتر بدانید : مقدمه ای بر یوگا

بیشتر بدانید : فواید تمرین کردن یوگا

بیشتر بدانید : آموزش حرکات یوگا

تهیه و ترجمه : گروه سلامت سیمرغ
seemorgh.com/health
اختصاصی سیمرغ