سلول های مغزی تنظيم كننده اشتهای بدن با افزايش سن و تحليل رفتن اين سلولها، با استفاده از مولكلوهای راديكال آزاد اكسيژن از چربی به عنوان غذای خود استفاده می كنند.
 
 
 
سلول های مغزی تنظیم كننده اشتهای بدن با افزایش سن و تحلیل رفتن این سلولها، با استفاده از مولكلوهای رادیكال آزاد اكسیژن از چربی به عنوان غذای خود استفاده می‌كنند.
به نوشته نشریه مدیكال نیوز تودی در اینترنت تحقیقات جدید موسسه پزشكی دانشگاه ییل در آمریكا نشان میدهد استفاده از این آنتی اكسیدان ها میتواند نقش زیادی در كنترل وزن انسان داشته باشد. به گفته این دانشمندان، یافته های جدید كه نشان میدهد مغز از چربی به عنوان سوخت خود استفاده می‌كند در تضاد با یافته های پیشین است و تنظیم دقیقه به دقیقه اشتهای بدن با استفاده از این رادیكال های آزاد صورت می‌گیرد و اگر بتوان در میزان این رادیكال ها، تغییری ایجاد كرد می‌توان در اشتهای فرد نیز تغییراتی ایحاد کرد.
این تحقیقات نشان می‌دهد هنگام صرف غذا و بعد از ترشح هورمون گرلین (ghrelin ) ، شمار رادیكالهای آزاد اكسیژن در خون و بخش كنترل اشتهای مغز به بیشترین میزان خود می‌رسد و از این رو فرد دیگر تمایلی به استفاده دوباره از غذا ندارد.
به گفته این محققان، زمان استفاده از آنتی اكسیدان ها برای نتظیم اشتها بسیار مهم است زیرا ممكن است باعث اشتهای بیشتر در فرد و مصرف غذای بیشتر شود. هنوز برای تولید داروهای خوراكی كه از این آنتی اكسیدان ها كه برای تنظیم اشتها مفید هستند زود و نیاز به تحقیقات بیشتر است.
 
گردآوری: گروه سلامت سیمرغ
www.seemorgh.com/health
منبع: بازیاب
 
 
 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ارسال
 
X