دانشمندان آمريكايي فناوري را ارائه كرده‌اند كه مي‌تواند با استفاده از اسكن ليزري سياهرگها، سرطان را تشخيص دهد و نياز براي نمونه‌گيري از خون را برطرف سازد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از ساينس ديلي، دانشمندان مهندسي بيوشيمي و شيمي دانشگاه پردو با همكاري كارشناسان سرطان و زيست فناوري از مركز “مايو كلينيك” اين فناوري ليزري را ارائه داده‌اند.

“فيليپ لو” استاد دانشگاه پردو گفت: اين شيوه جديد تشخيصي علاوه بر آنكه كمتر تهاجمي است، نسبت به شيوه خونگيري از بيمار، ميزان بسيار بيشتري از خون فرد را مورد ارزيابي و بررسي قرار مي‌دهد.

لو افزود، “در مراحل اوليه سرطان، سلولهاي سرطاني بسيار كمي كه نشان دهنده شيوع سرطان و آغاز شكل‌گيري تومور ثانويه هستند، وجود دارد. با افزايش ميزان خون مورد بررسي، حساسيت آزمايش را بيشتر كرده و تشخيص زودهنگام را ممكن مي‌كنيم.”
وي افزود، در صورتي كه دو سلول سرطاني در هر ‪ ۵۰‬ميلي‌ليتر خون وجود داشته باشد احتمال دارد سلولها در يك نمونه ‪ ۱۰‬ميلي‌ليتري يافت نشوند. با اين حال اين سلولها ممكن است در ‪ ۱۰۰‬ميلي‌ليتر از خون كه هر دقيقه در سياهرگ‌ها جريانها مي‌يابند، يافت شود.

نتايج اين فناوري و شيوه تشخيص در نشريه فرهنگستان ملي علوم به چاپ رسيده است.


منبع:www.pezeshk.uk