مصرف سیگار ، كاهش حافظه را در سالمندی تشدید می كند .
 
 
به گزارش شبكه خبر ، بررسی بیش از 5300 نفر نشان می دهد ، افراد سیگاری، سریع تر از دیگران به كاهش توانایی های ذهنی دچار می شوند .

این بررسی نشان می دهد ، حافظه و توانایی گفتار افرادی كه چند سال سیگار كشیده اند ، ضعیف تر از دیگران است .

مشروح این بررسی در مجله آرشیو طب داخلی منتشر شده است.
 
 
گردآوری : گروه سلامت سیمرغ
www.seemorgh.com/health
منبع: شبکه خبر