تتت


خواص سیر از چندهزارسال قبل شناخته شده است. درنوشته های پاپیروس مصر از کارگرانی یاد شده است که بعلت عدم دریافت سیر و...
 

 
  سیر و پیشگیری
خواص سیر از چندهزارسال قبل شناخته شده است. درنوشته های پاپیروس مصر از کارگرانی یاد شده است که بعلت عدم دریافت سیر و پیازکار را ترک کرده‌اند. در 50 سال اخیر تحقیقات دانشگاهی اثرات متعدد سیر را به اثبات رسانده است.

 سیر در پیشگیری از:

 * بروز تصلب شرایین وبیماریهای مرتبط با آن { سکته مغزی وقلبی/زوال عقل}
* افزایش چربی خون
* افزایش قند
* افزایش فشارخون موثربوده وبه آن گیاه جوانی میگویند.
 

خانواده:
Liliaceae
مشخصات:
گیاه علفی پیاز دار با ساقه توخالی که به ارتفاع یک مترهم میرسد. دارای پیاز که خودشامل 8-10پیازچه می باشد. زمان برداشت آن تیر و مرداد می‌باشد.
گستردگی:
منشاء احتمالی آن آسیای مرکزی بوده ودرحال حاضردرتمام دنیا کشت میگردد.

 بخشهای مورد استفاده:
 پیاز

 ترکیبات شیمیایی:
الیشین، الیسین، اینولین، اسانس، ویتامینهای A,B,C.
بوی سیر ناشی از آزادشدن سولفوردرمتابولیسم ترکیبت دی سولفیدی آن میباشد. این بو حتی پس ازمالیدن شیره سیر به پوست نیز به مشام میرسد.

 خواص:
1) کاهش چربی خون: کلسترول خصوصا"LDL وتری گلیسرید منجربه کم شدن احتمال رسوب آنها درجدارعروق گردیده واز تشکیل پلاک و بروز تصلب شرایین جلوگیری می شود.

2)کاهش تجمع پلاکتی: این اثردرسیرتازه بیشتر میباشد. کاهش LDL وکم شدن تجمع پلاکتی باعث کاهش تشکیل پلاک میگردد.

3)افزایش حل شدن لخته: این اثر احتمال برطرف شدن پلاکهای جدید را بالا میبرد و احتمال بروز تصلب شرایین را کاهش می‌دهد.

4)کاهش رشدباکتری.قارچ وانگل: ناشی از ترکیب الیسین میباشد. اثریک میلی‌گرم الیسین معادل 15واحد پنی سیلین است.
 اثرات مثبت سیردردرمان اسهالهای خونی آمیبی وباکتریایی نیز گزارش شده است.

5)کاهش فشارخون: بدلیل کاهش تصلب شرایین باعث کاهش مواردبروزفشارخون میگردد.

6)کاهش قندخون: درتحقیقات جانوری به اثبات رسیده است.

موارد استفاده:
 الف)پیشگیری:
* بروز تصلب شرایین
* افزایش چربی خون
* سکته مغزی وقلبی
* اختلالات مغزی ناشی از تصلب شرایین(زوال عقل)
* افزایش قند خون
* افزایش فشار خون

ب) اثردرمانی:

* افزایش چربی خون(کلسترول وتری گلیسرید){(خوراکی)معادل دارو یا کمکی }
* نفخ شکم{(خوراکی) کمکی}
* افزایش فشار خون{(خوراکی) کمکی}
* افزایش قندخون{(خوراکی)کمکی}
* سرما خوردگی و بیماریهای تنفسی{(خوراکی)کمکی}
* میخچه مقاوم به درمان{(موضعی)معادل دارو}
* دردهای مفصلی-عضلانی {(موضعی)کمکی}
* کرمک{(تنقیه)کمکی}

 موارد منع مصرف:
* التهاب معده وزخم معده و اثنی عشر
* کاهش عملکرد تیرویید: باعث کاهش باز جذب یدتوسط تیرویید می گردد.
* قبل ازعمل جراحی: باعث افزایش احتمال خونریزی حین وبعدازعمل می گردد.

تداخلات دارویی:
* انسولین: باعث افزایش احتمال بروز افت قندخون میگردد.
* وارفارین/اسپیرین: منجربه افزایش احتمال خونریزی می شود.
* ساکوتیناویر: اثر این داروی ضدایدز را 50%کاهش می دهد.

مصرف در بارداری:
   بعلت اثرات قاعده آوری وتحریک رحم از مصرف مقادیر زیاد پرهیز شود.

مصرف درشیردهی:
نامشخص می باشد ولی احتمالا" باعث تغییر بو و مزه شیر مادر می‌شود.

 اثرات جانبی:

بوی بد، اسهال، حساسیت(بیشتردرمصرف موضعی)و تحریک مخاط معده

 

تهیه و تدوین :  دکتر محمد رضا رضوانی ـ گروه سلامت سیمرغ
اختصاصی سیمرغ   www.seemorgh.com/health
 
 
 

X