دندان های جلو اغلب در معرض صدمات مختلف هستند . این صدمات شامل حوادث زمان کودکی ، تصادفات ، عدم نگهداری صحیح مانند مصرف زیاد تخمه و یخ و جویدن استخوان و ... است . روش


 درمان های این ضایعه بر حسب وسعت شکستگی متفاوت هستند.

(  Cosmetic Contouring ) فرم دادن دندانها   

گاهی اوقات در صورتی که شکستگی لبه دندان ها مختصر و در حد لب پریدگی باشد ، می توان آن قسمت را با تراش مختصر لبه های تیز صاف کرد و شاید نیازی به ترمیم و درمان های وسیع تر نباشد .

(Composite Fillings ) ترمیم شکستگی با کامپازیت
در صورتی که وسعت شکستگی بیشتر باشد ، بهترین راه درمان بخصوص در سنین پایین و اطفال ، ترمیم قسمت شکسته با کامپازیت است . در این روش نسج دندان تراش مختصری خورده و نسج سالم تا حد ممکن حفظ می شود . در این روش درمانی اغلب حتی نیازی به تزریق داروی بی حسی نیست .

این درمان در یک جلسه انجام می شودو در صورتی که بیمار نکات مربوط به پرکردگی های دندان های جلو را رعایت کند ، می توان بین 5 تا 8 سال عمر داشته باشد . البته همان طور که ذکر شد ، تمام ترمیم های کامپازیتی نیاز به معاینات و تمیز کردن های دوره ای دارند که باید هر 6 ماه یک بار توسط دندان پزشک انجام شود .

 

(Porcelain Veneers & Crowns )لامینیت و روکش های چینی
در مواردی که وسعت شکستگی بیش از حدی باشد که بتوان آن را با کامپازیت ترمیم کرد ، به ناچار باید از روش های غیر مستقیم یا لابراتواری مانند لامینیت یا روکش کمک گرفت . در صورتی که شکستگی از طوق دندان بوده و تاج دندان بطور کامل از دست رفته باشد ، بهتر است پس از انجام معالجه عصب یا روت کانال ، ابتدا تاج دندان توسط پست و کر بازسازی شده و سپس روکش شود .

تهیه و تدوین :  گروه سلامت سیمرغ - دکتر فرخ آصف زاده
www.seemorgh.com/health
منبع : www.labkhandehziba.com


 
 
 

X