اعتراض آنها به کمیته ای ارجاع می شود و این کمیته رکود علمی آنها را بررسی و نتیجه را به هیئت ممیزه دانشگاه اعلام و هیئت ممیزه درباره صدور حکم اخراج تصمیم گیری می کند...
 
 
 رئیس دانشگاه الزهرا (س) از تصمیم گیری برای اخراج 13 عضو هیئت علمی این دانشگاه که دچار رکود علمی شده اند خبر داد و گفت: آن دسته از اعضای هیئت علمی نیز که در سنوات طولانی تدریس همچنان استادیار باقی مانده نیز اخراج می شوند.

محبوبه مباشری در گفتگو با مهر با بیان این خبر گفت: چهارشنبه 30 تیر ماه در جلسه کمیته جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه الزهرا موضوع چند عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا که نتوانسته اند ظرف پنج سال دوره پیمانی خود را به رسمی آزمایشی تبدیل کنند مطرح و مقرر شد قرارداد آنها با دانشگاه لغو شود. البته هر کدام از این افراد اعتراض داشته باشند می توانند اعتراض خود را مطرح کنند. اعتراض آنها به کمیته ای ارجاع می شود و این کمیته رکود علمی آنها را بررسی و نتیجه را به هیئت ممیزه دانشگاه اعلام و هیئت ممیزه درباره صدور حکم اخراج تصمیم گیری می کند.

رئیس دانشگاه الزهرا (س) افزود: آن دسته از اعضای هیئت علمی نیز که ظرف سنوات طولانی تدریس همچنان استادیار باقی مانده و نتوانسته اند ترفیع پایه بگیرند نیز اخراج می شوند. البته تا مدت سه سال به آنها فرصت داده می شود اما پس از سه سال در صورتی که نتوانند رکود را جبران کنند حکم رکود علمی برای آنها صادر می شود و موضوعشان به کمیته بررسی رکود علمی ارجاع و بررسیهای کمیته به هیئت ممیزه دانشگاه اعلام می شود.

مباشری از صدور احکام اخراج هفت عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا به دلیل عدم موفقیت آنها جهت تبدیل وضعیت از حالت پیمانی به رسمی آزمایشی خبر داد گفت: رکود علمی 6 عضو هیئت علمی دیگر دانشگاه الزهرا نیز شناسایی شده است که وضعیت آنها در کمیته مربوطه بررسی می شود و در صورتی که رکود علمی‌ آنها به طور قطعی در هیئت ممیزه تشخیص داده شد حکم اخراجشان صادر می شود.

وی در تشریح دلایل اخراج این 6 عضو هیئت علمی به دلایلی نظیر عدم توانایی در گرفتن پایه ترفیع بموقع یا عدم موفقیتشان در تبدیل وضعیت از حالت پیمانی به رسمی آزمایشی اشاره کرد.
 
 
 
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:mehrnews.com