سوتی بد شهرداری شیراز برای گرامیداشت دفاع مقدس
تابلوی شهرداری شیراز و کپی از تصویر نظامیان اسرائیلی در منطقه جولان برای طرحی از نظامیان ایرانی؛ احتمالا یک جستجوى اینترنتى بدون شناخت كافى صورت گرفته است

تصویر نظامیان اسراییل روى بیلبورد شهردارى

سوتی بد شهرداری شیراز برای گرامیداشت دفاع مقدس


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: asriran.com