شاید آنهایى كه باعث جدایى محمد دادكان از فوتبال شدند فكر نمى كردند كه شاید روزى دوباره محتاج به آمدنش باشند اما برخوردى كه با دادكان ودوستان او شد برخوردى قهرآمیز بود.
 
به گزارش آرین اسپورت، رقابت هاى جام جهانى 2006 آلمان اگر به زعم دوست و دشمن میدانى براى بروز شایستگى هاى فوتبال ما بود اما براى عده اى بهترین مكان براى مقابله با محمد دادكان به شمار مى رفت. آنهایى كه به هنگام حضور او در فدراسیون فوتبال نتوانسته بودند او را از كار بركنار كنند در بهبهه جام جهانى از عدم حضورش در ایران سوءاستفاده كرده و بركنارش كردند تا به نوعى نه فوتبال را بلكه خودشان را راحت كنند. حضور در گروهى كه تیم هایى چون مكزیك، پرتغال و آنگولا در آن قرار داشتند كمترین شانس را براى موفقیت ما برجاى گذاشته بود. از قبل از جام جهانى هم مى شد شكست تیم ملى ایران در مقابل تیم هایى چون مكزیك و پرتغال پرستاره را متصور شد اما شكستى كه براى فوتبال ما در آن رقابت ها مقابل این 2 تیم رقم خورد یك شكست آبرومندانه بود. بازى سوم با آنگولا در لایپزیك آلمان با نتیجه تساوى یك بر یك براى تیم ملى ایران رقم خورده بود. هنوز هواداران تیم ملى از ورزشگاه بیرون نیامده بودند كه خبر بركنارى دادكان به آلمان و لایپزیك رسید. همه متعجب همدیگر را نگاه مى كردند. خبر صحت داشت چراكه از تهران درلایپزیك با ما تماس گرفته شد و صحت این خبر اعلام گشت. همراهان فدراسیون فوتبال و دوستان محمد دادكان كه گویى از قبل چنین اتفاقى را پیش بینى مى كردند در آلمان در برخورد با نمایندگان رسانه ها و مردم اعلام داشتند كه این برنامه از قبل طراحى شده بود و اعلام آن به این زمان موكول شد. بعد از بازگشت تیم ملى از آلمان محمد دادكان به سراغ كار همیشگى اش یعنى تدریس در دانشگاه رفت و دیگر هم سراغ فوتبال را نگرفت تا آنهایى كه بركنارش كرده بودند نفس راحتى بكشند. زمان گذشت و فوتبال ما توفیقى به دست نیاورد اما در چنین شرایطى بازهم قرار نبود كه دادكان به فوتبال برگردد. زمزمه تغییر رئیس سازمان تربیت بدنى فرصتى بود تا دوباره نام محمد دادكان بر سر زبان ها بیفتد و هرروز صحبتى در این باره در سطح شهر منتشر شود تا اینكه سعیدلو آمد و به واسطه این آمدن یك بار دیگر حبیب كاشانى همه كاره پرسپولیس شد. این تغییرات در شرایطى انجام گرفت كه خیلى ها اعتقاد داشتند با عملكرد فدراسیون فوتبال محمد دادكان یك بار دیگر به فدراسیون بازخواهد گشت. روزها از پى هم آمدند و رفتند تا روز بازى 2 تیم پرسپولیس و مقاومت سپاسى فرا رسید و آنهایى كه به نوعى به دنبال محمد دادكان مى گشتند او را در ورزشگاه آزادى دیدند. این حضور آغاز یك سرى شایعات جدید بود. شایعاتى كه پرسپولیسى ها قصد داشتند آن را به نفع خود تمام كنند اما دادكان در همان ابتداى كار حضورش در ورزشگاه آزادى گفت: كه به دعوت جعفر جعفرى مدیرعامل تیم مقاومت سپاسى و براى دیدن داود مهابادى شاگرد خود در تیم ملى دانشجویان به ورزشگاه آمده است تا به نوعى راه هاى سوءاستفاده هاى بعدى را ببندد. دادكان همان روز نیز صراحتاً گفت: به هیچ وجه قصد بازگشت به فوتبال را ندارد و ترجیح مى دهد كه همچنان در كار آموزش خود ادامه فعالیت دهد. دادكان در طول مدتى كه از فوتبال دور بود به دنبال حسن نیت آقایانى مى گشت كه به نوعى او را از فوتبال دور كرده بودند اما این حسن نیت هرگز دیده نشد و اینجا بود كه دادكان به این نتیجه رسید كه هیچ تضمینى وجود ندارد كه چنان حركاتى دوباره براى او تكرار شود. دادكان از قبل 2شرط را براى بازگشت دوباره اش به كارمشخص كرده بود. شرط اول دلجویى از همكاران او در فدراسیون فوتبال بود كه در آن زمان به اعتقاد دادكان دلسوزانه و عاشقانه برایش كار مى كردند و شرط دوم هم مشخص شدن وضعیت بدهى هاى فدراسیون فوتبال بود كه هیچ كدام از آنها نیز انجام نشد. دادكان هنوز هم كه هنوز است تمایلى از خود براى بازگشت دوباره به فوتبال نشان نداده است. او خاطرات بدى از دوران ریاستش در فدراسیون فوتبال دارد. همان روزهایى كه بعضى ها او وهمكارانش را متهم به مسائل و مشكلات مالى كردند چیزى كه به گواه سازمان حسابرسى به هیچ وجه وجود نداشت. دادكان روزى كه مى خواست مسئولیتش را در فدراسیون به افراد دیگر بسپارد براى اینكه ثابت كند به لحاظ مالى هیچ مشكلى در كارش وجود ندارد یك چك 50 میلیون تومانى را به عنوان امانت در فدراسیون فوتبال گذاشت تا بعد از حسابرسى به او عودت داده شود حسابرسى صورت گرفت و مسائل مالى فدراسیون هم تأیید شد اما چك محمد دادكان تا به این لحظه به او عودت داده نشده است. با گذشت 4 سال از آن انفاق، مسئولان فدراسیون فوتبال براى بازگرداندن چك 50 میلیون تومانى به صاحبش مدام امروز و فردا مى كنند و آنچه كه در این خصوص تازگى ها به گوش مى رسد این است كه مسئولان فدراسیون فوتبال از او خواسته اند كه دادكان چنین مبلغى را به آنها ببخشند یا به تعبیرى بهتر، این مبلغ را به فدراسیون فوتبال حبه كند كه بعید به نظر مى رسد این اتفاق بیفتد. در شرایط كنونى محمد دادكان بهتر از هركس دیگرى مى داند كه شرایط براى بازگشت دوباره او به فوتبال به هیچ وجه مهیا نیست و تمامى حرف و حدیث هایى كه این روزها درباره او به گوش مى رسد تنها براى جوسازى آن هم به نفع افراد خاصى است كه صورت مى پذیرد. دادكان وقتى مسئولیت ریاست فدراسیون فوتبال را نمى پذیرد پس چگونه مى توان انتظار داشت كه او عضویت در هیأت مدیره پرسپولیس و یا حتى مدیرعاملى آن را بپذیرد. پس با این حساب باید پذیرفت كه در حال حاضر هیچ امیدى به بازگشت دوباره دادكان به فوتبال نیست. حقیقتى كه دوستان دادكان همه به نوعى آن را تأیید مى كنند.

   
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع: ariensport.com
 
 
 

 
X