سازمان لیگ فدراسیون فوتبال برنامه‌ی دهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر - جام خلیج فارس- را اعلام كرد.

دور رفت رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران از 5 مرداد آغاز خواهد شد.

تیم‌های اول میزبان و تیم‌های دوم میهمان هستند. همچنین تیم هجدهم كه از بین تیم‌های صنعت نفت آبادان و داماش گیلان خواهد بود در این جدول با علامت x نشان داده می‌شود.

هفته اول:
فولاد خوزستان ـ استیل آذین
سایپا ـ صبا
پرسپولیس ـ تراكتورسازی
راه آهن ـ سپاهان
شاهین بوشهر ـ x
ملوان ـ نفت تهران
ذوب آهن ـ پیكان
پاس ـ مس كرمان
شهرداری تبریز ـ استقلال تهران
هفته دوم:
استیل آذین ـ پاس همدان
استقلال ـ‌ فولاد خوزستان
نفت تهران ـ شهرداری تبریز
مس كرمان ـ ذوب آهن اصفهان
پیكان ـ شاهین بوشهر
سپاهان اصفهان ـ ملوان بندرانزلی
صبا ـ پرسپولیس
X ـ سایپا
تراكتورسازی تبریز ـ راه آهن شهرری

هفته سوم:
فولاد خوزستان ـ سپاهان اصفهان
استیل آذین ـ نفت تهران
پرسپولیس تهران ـ سایپای كرج
راه آهن شهرری ـ x
شاهین بوشهر ـ صبا
ملوان بندرانزلی ـ مس كرمان
ذوب آهن اصفهان ـ استقلال تهران
پاس همدان ـ پیكان قزوین
شهرداری تبریز ـ تراكتورسازی تبریز

هفته چهارم:
سایپای كرج ـ ذوب آهن اصفهان
استقلال تهران ـ استیل آذین
نفت تهران ـ فولاد خوزستان
مس كرمان ـ شهرداری تبریز
پیكان قزوین ـ ملوان بندرانزلی
سپاهان اصفهان ـ شاهین بوشهر
صبای قم ـ راه آهن شهرری
X ـ پرسپولیس
تراكتورسازی تبریز ـ پاس همدان

هفته پنجم:
فولاد خوزستان ـ صبای قم
استیل آذین ـ مس كرمان
استقلال تهران ـ پیكان قزوین
راه آهن شهرری ـ پرسپولیس
شاهین بوشهر ـ تراكتورسازی تبریز
ملوان بندرانزلی ـ سایپای كرج
ذوب آهن اصفهان ـ سپاهان اصفهان
پاس همدان ـ نفت تهران
شهرداری تبریز ـ x

هفته ششم:
سایپا كرج ـ راه آهن شهرری
پرسپولیس ـ شاهین بوشهر
نفت تهران ـ استقلال تهران
مس كرمان ـ فولاد خوزستان
پیكان قزوین ـ استیل آذین
سپاهان اصفهان ـ پاس همدان
صبای قم ـ شهرداری تبریز
X ـ ذوب آهن اصفهان
تراكتورسازی تبریز ـ ملوان بندرانزلی

هفته هفتم:
فولاد خوزستان ـ پرسپولیس
استیل آذین ـ تراكتورسازی تبریز
استقلال تهران ـ سپاهان اصفهان
نفت تهران ـ مس كرمان
شاهین بوشهر ـ راه آهن شهرری
ملوان بندرانزلی ـ x
ذوب آهن اصفهان ـ صبای قم
پاس همدان ـ سایپای كرج
شهرداری تبریز ـ پیكان

هفته هشتم:
سایپای كرج‌ ـ شاهین بوشهر
پرسپولیس ـ پاس همدان
راه آهن شهرری ـ ملوان بندرانزلی
مس كرمان ـ استقلال تهران
پیكان قزوین ـ نفت تهران
سپاهان ـ شهرداری تبریز
صبای قم ـ استیل آذین
X ـ فولاد خوزستان
تراكتورسازی تبریز ـ ذوب آهن اصفهان

هفته نهم:
فولاد خوزستان ـ پیكان قزوین
استیل آذین ـ x
استقلال تهران ـ سایپای كرج
نفت تهران ـ سپاهان اصفهان
مس كرمان ـ تراكتورسازی تبریز
ملوان بندرانزلی ـ شاهین بوشهر
ذوب آهن اصفهان ـ راه آهن شهرری
پاس همدان ـ صبای قم
شهرداری تبریز ـ پرسپولیس

هفته دهم:
سایپای كرج ـ شهرداری تبریز
پرسپولیس ـ‌ ملوان بندرانزلی
راه آهن شهرری ـ فولاد خوزستان
شاهین بوشهر ـ ذوب آهن اصفهان
پیكان قزوین ـ مس كرمان
سپاهان اصفهان ـ استیل آذین
صبای قم ـ استقلال تهران
X ـ پاس همدان
تراكتورسازی تبریز ـ نفت تهران

هفته یازدهم:
فولاد خوزستان ـ تراكتورسازی تبریز
استیل آذین ـ سایپای كرج
استقلال تهران ـ پرسپولیس
نفت تهران ـ صبای قم
مس كرمان ـ x
پیكان قزوین ـ سپاهان اصفهان
ذوب آهن اصفهان ـ ملوان بندر انزلی
پاس همدان ـ شاهین بوشهر
شهرداری تبریز ـ راه آهن شهرری

هفته دوازدهم:
سایپا كرج ـ فولاد خوزستان
پرسپولیس ـ ذوب آهن اصفهان
راه آهن شهرری ـ پاس همدان
شاهین بوشهر ـ استیل آذین
ملوان بندرانزلی ـ شهرداری تبریز
سپاهان اصفهان ـ مس كرمان
صبای قم ـ پیكان قزوین
X ـ نفت تهران
تراكتورسازی تبریز ـ استقلال تهران

هفته سیزدهم:
فولاد خوزستان ـ شاهین بوشهر
استیل آذین ـ پرسپولیس
استقلال تهران ـ راه آهن شهرری
نفت تهران ـ سایپای كرج
مس كرمان ـ صبای قم
پیكان قزوین ـ x
سپاهان اصفهان ـ تراكتورسازی تبریز
پاس همدان ـ ملوان بندرانزلی
شهرداری تبریز ـ ذوب آهن اصفهان

هفته چهاردهم:
سایپای كرج ـ مس كرمان
پرسپولیس ـ نفت تهران
راه آهن شهرری ـ استیل آذین
شاهین بوشهر ـ شهرداری تبریز
ملوان بندر انزلی ـ فولاد خوزستان
ذوب آهن اصفهان ـ پاس همدان
صبای قم ـ سپاهان اصفهان
X ـ استقلال تهران
تراكتورسازی تبریز ـ پیكان قزوین

هفته پانزدهم:
فولاد خوزستان ـ ذوب آهن اصفهان
استیل آذین ـ ملوان بندر انزلی
استقلال تهران ـ شاهین بوشهر
نفت تهران ـ راه آهن شهرری
مس كرمان ـ پرسپولیس
پیكان قزوین ـ سایپای كرج
سپاهان اصفهان ـ x
صبای قم ـ تراكتورسازی تبریز
شهرداری تبریز ـ پاس همدان

هفته شانزدهم:
سایپای كرج ـ تراكتورسازی تبریز
پرسپولیس ـ سپاهان اصفهان
راه آهن شهرری ـ پیكان قزوین
شاهین بوشهر ـ مس كرمان
ملوان بندرانزلی ـ استقلال تهران
ذوب آهن اصفهان ـ نفت تهران
پاس همدان ـ فولاد خوزستان
شهرداری تبریز ـ استیل آذین
X ـ صبای قم

هفته هفدهم:
فولاد خوزستان ـ شهرداری تبریز
استیل آذین ـ ذوب آهن اصفهان
استقلال تهران ـ پاس همدان
نفت تهران ـ شاهین بوشهر
مس كرمان ـ راه آهن شهرری
پیكان قزوین ـ پرسپولیس
سپاهان اصفهان ـ سایپای كرج
صبای قم ـ ملوان بندرانزلی
تراكتورسازی تبریز ـ x

 

 گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:Asriran.com
 
 
 

پربیننده ترین اخبار ورزشی

 
X