فقط به ساك دكتر لگد نزد ...
 
 این عین جمله یكی از بازیكنان تیم ملی است:«علی كریمی هر چی از دهانش در آمد وسط زمین گفت بعد هم رفت كنار زمین و دیگر تمرین نكرد...» اما مساله دقیقا همین جاست كه چه چیزی به دهان او در آن تمرین كذایی اردوی اتریش آمد؟ همبازی‌های او البته به رسمت امانت حاضر به افشای عین جملات كاپیتان نیستند:«بد جور گفت اما حرف دل بچه‌ها را زد همه ما خسته بودیم و تمرینات هم سنگین بود بالاخره این تفاوت علی با بقیه است. او حرفش را می‌زند اما بقیه نمی‌زنند.» این اتفاق اما فقط به خستگی كریمی بر نمی‌گشت كریمی عصبانی بود درست مثل همان روزهایی كه در جام‌جهانی لگدی حواله ساك پزشك تیم ملی كرد و جو تیم را به هم ریخت. اما 24 ساعت قبل از آن اتفاق در تمرین در مصاحبه با خبرنگاران مجار كه همراه واشاش به كمپ تیم ملی آمده بودند گلایه‌هایش را مطرح كرد. مصاحبه‌ای كه به كمك یكی از دوستان مو بلند كریمی كه در اتریش ترجمه می‌شد و البته این آقای دوست همیشه با چشم غره‌های افشین قطبی مواجه می‌شد كه از حضور افراد ناشناس در كنار تیمش هرگز استقبال نمی‌كند‌،‌اما مگر می‌شود رفقای آقای كاپیتان را به این راحتی از اردو دور كرد و به سرنوشت خبرنگاران مبتلا نمود؟ علی كریمی شاكی بود و این را می‌شد از رفتار و كلامش خواند. غرولندهایش زیر لب نبود و اهالی تیم متلك‌پرانی‌های تند او را می‌شنیدند و قطعا افشین قطبی هم از این قاعده مستثنی نبود، كه اگر این چنین بود در جواب سوال خبرنگار گل در گفت‌وگویی كه در حیاط هتل محل اقامت تیم ملی در ایتالیا انجام شد نمی‌گفت:«توقع دارید من در مورد رفتارهای او چه باید بگویم؟» و به سبك و سیاق گذشته بروز این رفتارها را قویا تكذیب می‌كرد. شاهدان عینی همه چیز را دیدند همان شاهدانی كه قرار بود حداكثر فاصله از تیم ملی را داشته باشند تمام این اتفاقات در سینه تاریخ دفن شود.
علی كریمی مصدوم بود. بله بود اما مصدومیت اصلی در روابط سرمربی و كاپیتان تیم ملی ایجاد شده بود. اتفاقی كه باعث شد قطبی از دور شدن كریمی از اردو به بهانه همین مصدومیت استقبال كند. همین ماجرا باعث شد قاضی شریفی را كه همراه دوستان خبرنگارش به وین رفته بود بیرون بكشند و به اردو فرا بخوانند. او و اصغر حاجیلو نقش سفیران صلح را بازی كردند، وقتی هر كدام از آنها با كریمی كه تمام جلسه تمرین عصر دوشنبه هفته پیش را در كنار زمین تماشا می‌كرد خلوت كردند و سعی داشتند آبی بر آتش آقای عصبانی بریزند. این درست كه شریفی در تمام طول این مكالمه دست در گردن كریمی داشت و در تلاش بود یك مصاحبت دوستانه را به نمایش بگذارد اما اشاره‌‌های دست كریمی به قطبی و داخل زمین نشان می‌داد كه كاپیتان دل پری دارد. اما سرانجام تلاش شریفی و حاجیلو موثر افتاد و آقای ناراضی در تهران عنان كلام را در اختیار گرفت و فیتیله انتقاد را پایین كشید. وجود مشكلات را تایید كرد اما تهدیداتی را كه در مورد افشاگری علیه سرمربی تیم ملی كرده بود بی‌خیال شد. اما آقای ستاره دوباره به این تیم ملی برمی‌گردد؟ یكی از كسانی كه چند جمله‌ای پای صحبت او نشسته می‌گوید:«علی دیگر به تیم ملی برنمی‌گردد.» یا حداقل تیمی كه سرمربی آن افشین قطبی باشد. فراخوان بعدی افشین قطبی تكلیف بسیاری از مسایل را روشن خواهد كرد.دوباره به بخش مربوط به علی كریمی، در مصاحبه قطبی با روزنامه گل برگردید و آن را با دقت بیشتری بخوانید. قطبی اطمینان می‌دهد حاشیه‌سازان را در تیم خودش راه نخواهد داد.
 
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:goaldaily.ir
 
 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
X