این فوتبالیست ابتدا متهم به مالخری و خرید و فروش یک موتور مسروقه شد....
 

طبق این گزارش تکان دهنده این فوتبالیست ابتدا متهم به مالخری و خرید و فروش یک موتور مسروقه شد اما وقتی این اتهام را نپذیرفت بازپرس پرونده دستور داد خانه اش مورد بررسی قرار بگیرد و در جریان این تحقیق ، 40 گرم کراک در خانه این فوتبالیست سرشناس کشف شد این شخص هم اعتراف کرد اعتیاد دارد واین 40 گرم کراک را برای مصرف شخصی خود تولید کرده است .

ستاره سرشناس(ع - ا)  که احتمالا نمی دانست مجازات قانونی و نگهداری 40 گرم کراک چیست، در اعتراف خود گفت : اواخر دوران فوتبالم به سمت اعتیاد گرایش پیدا کردم وبرای مصرف مواد مخدر به پاتوق های خاصی رفتم هر روز در این پاتوق ها ، با دختران متفاوتی آشنا می شدم و مواد مخدر بیشتر مصرف می کردم تا این که دیدم یک معتاد تمام عیار شدم و از دوستانم یاد گرفتم چگونه برای مصرف شخصی خودم کراک بسازم!

در گزارش هفته نامه آینه زندگی آمده است این فوتبالیست سابق استقلال که آخرین بار در تیم شهرستانی پاس بازی میکرد اتهام ساخت کراک را پذیرفت اما نمی دانست چه مجازاتی منتظرش است ! به گفته بازپرس شهریاری از شعبه 7 دادرسی امور جنایی تهران این فوتبالیست قبل از آن که مجازات قانونی نگهداری 40 گرم کراک را بداند جرم خود را پذیرفت و اصرار کرد خودش کراک تولید می کند ، اما وقتی شنید طبق بند 6 ماده 8 قانون مبارزه با مواد محخدر ، مجازات کسی که بیش از 30 گرم ماده از نوع هرویین یا کراک را نگهداری کند اعدام ومصادره اموال است ، دست وپای خود را گم کرد وترسید !
 
 در حال حاضر با توجه به نوع جرم این فوتبالیست ، پرونده او در اختیار دادگاه انقلاب تهران قرار گرفته وبا استناد به قانون که برای نگهداری 40 گرم کراک مجازات اعدام و مصادره اموال در نظر گرفته این ستاره سرشناس فوتبال ایران زیر تیغ است و احتمالا باید منتظر صدور حکم اعدام خود باشد ...

    
 
 
گردآوری : گروه ورزش سیمرغ
www.seemorgh.com/sport 
منبع:tacklesevvom.com